Startégiánk

A Támogató a Terület-, és Területfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban TOP) keretben TOP-7.1.1-16 kódszámú, Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségszervezés a városi helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva pályázatot nyújtott be „Tata Város Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiája” címmel.

A TOP-7.1.1-16-2017-00117 jelű pályázat támogatási szerződése 2018.02.15-én lépett hatályba.

A projekt időtartama:

   • Kezdőnapja: 2018. február 15.
   • Fizikai befejezésének tervezett napja: 2022. augusztus 19.
   • A projekt finanszírozása:
   • Támogatási intenzitás: 100%
   • Támogatás összesen: 400.000.000, -Ft
   • A támogatási összeg részletezése:
   • Munkaszervezet működési költség: 50.337.574, -Ft

A Helyi Akció Csoport (továbbiakban: HACS) a Cselekvési tervek megvalósítására elkülönített támogatási összeget, melyet további pályázattal lehet elnyerni. A felhívások a HACS honlapján (http://www.tata.hu/clld/) lesznek megtalálhatók.

   1. Tatai hagyományőrző kulturális programok támogatása
   2. Szabadidős-, sport- és közösségfejlesztő programok támogatása
   3. Épített és természetes szabadtéri közösségi terek és zöldfelületek infrastrukturális fejlesztése, eszközbeszerzés
   4. Tudományos ismeretterjesztő, kompetenciafejlesztő-, képző és szemléletformáló programok
   5. Tudásközpont programok infrastrukturális fejlesztés és eszközbeszerzés
   6. Magyary Zoltán Tudásközpont fejlesztése

A projekt célja:

A helyi közösségek részvételének és tudatosságának fokozása, a helyi társadalom megújítása, valamint a helyi és közösségalapú gazdaságfejlesztés.

A projekt tartalma:

A Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiában szerepet kap tatai hagyományőrző kulturális programok, szabadidős, sport- és közösségfejlesztő programok támogatása, épített és természetes szabadtéri közösségi terek és zöldfelületek infrastrukturális fejlesztése, eszközbeszerzés, kompetenciafejlesztő-, képző és szemléletformáló programok, tudományos-ismeretterjesztő, valamint digitális kompetenciákat fejlesztő közösségi beavatkozások, pályaválasztási, karriertervezési, és a munka világába való visszatérést segítő szolgáltatások ,a tudásközpont programok infrastrukturális fejlesztés és eszközbeszerzése, valamint a kulcsprojekt: a Magyary Zoltán tudásközpont fejlesztése, az egykori tiszti klubban.

Kedvezményezett:

Tatai Városgazda Nonprofit Kft.
2890 Tata, Belterület 460/143 hrsz.
Tel.: 34/708-102
E-mail: varosgazda kukac tata pont hu

A projekt finanszírozása:

   • Támogatási intenzitás: 100%
   • Elszámolható költségek: 50.337.574, -Ft
   • Önerő: 0,-Ft
   • Támogatás: 50.337.574, -Ft

Hírek, események

MEGHÍVÓ FÓRUM

A Tata Helyi Akciócsoport 2020. augusztus 3-án (hétfő) Fórumot tart a TOP-7.1.1-16 (CLLD) konstrukció keretében megjelent helyi pályázati felhívásokról (ERFA). A felhívások a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 7. prioritásához kapcsolódnak, amelynek átfogó célja kísérleti jelleggel, integrált és programalapú fejlesztések megvalósítása városi szinten a helyi közösségek részvételének és tudatosságának fokozása, a helyi társadalmak megújítása, valamint …

Újra megjelent a Tudásközpont programok infrastrukturális fejlesztése és eszközbeszerzés elnevezésű pályázati felhívás

A TOP-7.1.1-16 (CLLD) konstrukció keretében megjelent a Tata Helyi Akciócsoport Tudásközpont programok infrastrukturális fejlesztése és eszközbeszerzés című (TOP-7.1.1-16-H-117-5 kódszámú) helyi pályázati felhívás. A felhívás a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 7. prioritásához kapcsolódik. A jelen felhívás tárgya a tatai helyi közösség által kidolgozott, majd a felülvizsgálat után módosított Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HKFS) 6.1. fejezetének …

Újra megjelent a Magyary Zoltán Tudásközpont fejlesztése elnevezésű pályázati felhívás

A helyi felhívás kódszáma: TOP-7.1.1-16-H-117–6 A felhívás a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 7. prioritásához kapcsolódik, amelynek átfogó célja kísérleti jelleggel, integrált és programalapú fejlesztések megvalósítása városi szinten a helyi közösségek részvételének és tudatosságának fokozása, a helyi társadalmak megújítása, valamint a helyi és közösségi alapú gazdaság fejlesztése érdekében. E cél elérésének a TOP 7. prioritáshoz …

Elérhetőség

Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a Tatai Helyi Közösség ügyfélszolgálathoz írásban a tatahacs@gmail.com címen, vagy a +36 34 588 656 telefonszámon, ahol hétfőtől csütörtökig 8.00-16.00 óráig, pénteken 08.00-12.00 óráig fogadják hívását.
Személyes ügyfélszolgálat a Tata Kossuth tér 1. szám alatt, hétfőn 8-12, 13-16 óra, szerdán 13-16 óra és pénteken 8-12 óra között áll a pályázók rendelkezésére.

Felhívás (szekció)

A helyi felhívás elválaszthatatlan része a TOP CLLD Általános Útmutató a Helyi Felhívásokhoz c. dokumentum (a továbbiakban: ÁÚHF), amelynek hatályos verziója megtalálható Tatai Helyi Akciócsoport www.tata.hu/clld Tatai Helyi Közösség honlapján.

A helyi felhívás, az ÁÚHF, a Pénzügyi Elszámolási Útmutató és kapcsolódó mellékletei (pénzügyi összesítők) a szakmai mellékletek és a helyi támogatási kérelem adatlap együttesen tartalmazzák a helyi támogatási kérelem elkészítéséhez szükséges összes feltételt.

Amennyiben jelen helyi felhívásban foglaltak valamely fejezet tekintetében eltérnek az ÁÚHF-ban vagy a Pénzügyi Elszámolási Útmutatóban megfogalmazott általános előírásoktól, akkor a jelen dokumentumban szabályozottak az irányadók.

Felhívjuk a tisztelt támogatást igénylők figyelmét, hogy az ÁÚHF és a Pénzügyi Elszámolási Útmutató esetén az irányító hatóság, a helyi felhívás, a helyi támogatási kérelem adatlap, továbbá ezek dokumentumai esetén a HACS a változtatás jogát fenntartja, ezért kérjük, hogy kövessék figyelemmel a www.tata.hu/clld Tatai Helyi Közösség honlapján megjelenő közleményeket!

Névjegy

A helyi felhívás címe: Magyary Zoltán Tudásközpont fejlesztése

A helyi felhívás kódszáma:TOP-7.1.1-16-H-117–6

Magyarország Kormányának felhívása a Tata Város Önkormányzata, Tata Város Önkormányzatának költségvetési szervei, Tata Város Önkormányzatának többségi tulajdonában lévő nonprofit gazdasági társaságai[1] számára a Magyary Zoltán Tudásközpont fejlesztése, valamint a város Tudásközpont célkitűzéséhez kapcsolódó közösségi találkozásokra és munkára alkalmas terek, oktatási helyszínek, valamint közösségek, civil szervezetek, innovatív induló vállalkozások vagy start-up kezdemények programjai, rendezvényei megvalósításának támogatása érdekében.

[1] Helyi támogatási kérelmet azok a szervezetek nyújthatnak be, amelyek maradéktalanul megfelelnek a helyi felhívás jogosultsági feltételeinek. Kérjük a helyi támogatási kérelem benyújtása előtt tanulmányozza a részletes jogosultsági feltételeket a 4. fejezetben!