Intézményfelügyelet

Ügyfélfogadás

Ügyintézők:

Keresztesné Csizmók Ágnes intézményi referens +36 34 588 660
Izsáki Zsuzsanna humánszolgáltatási ügyintéző +36 34 588 664
Ősz Tibor ügyintéző +36 34 588 663

Feladatai

 • Előkészíti a közoktatási intézmények nevelési és pedagógiai programjának, valamint a szociális és gyermekjóléti intézmények szakmai programjának jóváhagyását.
 • Előkészíti a közoktatási, közgyűjteményi és közművelődési intézmények szervezeti és működési szabályzatainak jóváhagyását.
 • Előkészíti döntésre a jegyzői hatáskörbe tartozó közoktatási intézmények működési engedélyét.
 • Előkészíti a közoktatással, közművelődéssel kapcsolatos előterjesztéseket, segíti a közoktatással, közművelődési feladatokkal foglalkozó bizottság munkáját.
 • Előkészíti a közoktatási és közművelődési megállapodásokat.
 • Előkészíti az óvodai és általános iskolai beiratkozások, valamint az óvodai nyitva tartás éves rendjét.
 • Közreműködik a közoktatási, közművelődési és közgyűjteményi intézmények törvényességi ellenőrzésében.
 • Közreműködik a város oktatási koncepciójának kidolgozásában.
 • Közreműködik a központosított közoktatási és közművelődési támogatások nyilvántartásának ellenőrzésében.
 • Közreműködik oktatási, közművelődési és közgyűjteményi pályázatok, projektek elkészítésében.
 • Közreműködik a tankötelezettség ellenőrzésében.
 • Tolmács és fordítóigazolványok kiadása.
 • Közreműködik a közoktatási, közművelődési és közgyűjteményi intézmények finanszírozási rendszerének kidolgozásában.
 • Előkészíti a költségvetési rendelet oktatási, közművelődési és közgyűjteményi,  intézményekre vonatkozó fejezeteit.
 • Véleményezi az intézmények létszámigényének szakmai szükségességét.
 • Figyelemmel kíséri az önkormányzat által alapított – közoktatási, közművelődési feladatkörben működő – közalapítványok tevékenységét.
 • Végrehajtja az oktatási intézményi területre, közművelődésre és közgyűjteményekre vonatkozó adatszolgáltatást, nyilvántartást, tájékoztatást.
 • Végrehajtja a feladatkörébe tartozó ügyfélszolgálati tevékenységet.
 • Előkészíti és közreműködik a Városkapu Zrt. működésével kapcsolatos közművelődési, önkormányzati feladatok ellátásában.
 • Ellátja a minőségügyi rendszerdokumentációban meghatározott általános illetve működésére vonatkozó feladatokat.