Kötelező az alsó tagozat fenntartása, ha legalább nyolc család kéri az iskolát!

Neszmélyen, a nemrégiben elhunyt Makovecz Imre által tervezett általános iskolába szervezte meg a Közép-dunántúli Regionális Pedagógiai Intézet (KÖRPI) többszáz pedagógus első kézből történő tájékoztatását a köznevelési törvénytervezetről. Dr. Gloviczki Zoltán, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium közoktatásért felelős helyettes államtitkára tartott nyilvános fórumot a köznevelés reformjáról, néhány szakember közreműködésével.

 

A Launai Miklós Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény jellegzetes és különleges organikus építmény, s hogy falusi iskolában tartották e tájékoztatót, szintén üzenetértékű volt. A helyettes államtitkár a legtöbbet vitatott és legnagyobb érdeklődést kiváltó passzusait világította meg előadásában a készülő törvénytervezetnek. Janovics István neszmélyi polgármester köszöntötte a régió pedagógusait, akik ilyen módon első kézből értesülhettek a tervezett reform láényegi elemeiről. A vendéglátó megyei kormányhivatalából részt vett a fórumon Török Ádám, a kormányhivatal főigazgatója, Blazovicsné Varga Marianna, a KÖRPI vezetője és Dörömbözy Margit iskola igazgató. Gloviczki Zoltán bevezetőjében leszögezte: az érvényben lévő közoktatási törvényt nem tartja jónak sem a szakma, sem a kívülállók, a változás szükséges, mégis számos akadályba ütközik az új szemlélet megjelenítése.

 

A közoktatási törvény köznevelési törvényként újul meg, jelezvén ezzel a nevelés fontosságát, indította el eszmefuttatását a helyettes államtitkár. Alkalmasint bírálják az általános iskolák államosítását, a törvényalkotó azonban a biztonságos működést kívánja garantálni a bizonytalan helyzetű önkormányzati iskoláknak ezáltal, mondta. Az állami feladatvállallás nagyobb felelősségvállalást is jelent, valamint anyagi fedezetet a fennmaradásra. Az állam fizeti a pedagógusok bérét a terv szerint, megszűnik a normatív finanszírozás, valamint ismét lesz tanterv és szakmai ellenőrzés! Ez utóbbi rendelkezés minden európai rendszerű tanügyben létezik, s az egységes alapminőséget biztosítja általuk. A miniszter nevezi ki az iskola igazgatót - nyilván helyi javaslat alapján, miként a leváltás joga is az államé. Az alsó tagozat nem szüntethető meg semmilyen anyagi megfontolás alapján, ha legalább nyolc család igényli, hogy gyermeke helyben járhasson általános iskolába! Ezen felül az önkormányzat felső tagozatot is működtethet, ha úgy kívánja.

 

A pedagógusok 32 óra munkáról kötelesek elszámolni, a többi 8-at lelkiismeretük és vállalásuk szerint töltik ki. 2013. szeptemberétől a tanítók, tanárok jóval magasabb fizetést kapnak munkájukért, mondta Gloviczki, hozzátéve: a differenciálás azonban jelentősebben érvényesül. A nevelés-oktatásban egyformán fajsúlyos lesz a törvény szerint is mind az integráció és a felzárkóztatás, mind a tehetséggondozás. Nemzeti alaptanterv, kerettantervek, s kisebb számúra korlátozott ajánlott tankönyvek kapcsolódnak az elvárt nevelés-oktatási programhoz, s műveltségi elemeket rögzítenek központilag, miként ez számos országban létezik. Különös állapot jellemző a magyar közoktatásra, zárta mondandóját a helyettes államtitkár: a 19. századi módszerek és a parttalan kísérleti pedagógia él egymás mellett, meglehetős változékonyságban.Az új törvény ezen kíván változtatni a kor elvárásainak megfelelően.

 

A tájékoztatót követően néhány szakember konkrét kérdésekben szólalt meg, illetve válaszolt a megjelent pedagógusok felvetéseire.