A koronavírus információs vonal telefonszáma: (06-80) 277-455; (06-80) 277-456

Új igazgatóval kezdi meg hetedik tanévét a református gimnázium

A Tatai Református Gimnázium immár hetedik tanévét kezdte meg. A tanévnyitó ünnepséget istentisztelet keretében tartották a református templomban, ahol Márkus Dániel lelkipásztor hirdetett igét. A diákok a gimnázium zászlajával vonultak be az épületbe, s foglalták el szinte az összes padsort. A mintegy háromszáz tanuló négy évfolyamon két-két párhuzamos osztályban tanul a keresztyén értékrend szerint.

 

Az ide járó diákoknak nemcsak a tanulás a kötelességük, hanem az is, hogy olyan önkéntes munkát végezzenek, mellyel iskolájukat és a várost is segítik. Az intézmény élén új igazgató áll mostantól, aki az istentiszteleten tett esküt dr. Márkus Mihály püspök előtt. Illés Dánielt az egyházközség presbitériuma választotta e szép, s küzdelmes feladatra.

Az új vezető az évnyitón köszönetet mondott dr. Kálmán Attilának, elődjének az iskola alapítása körüli és eddigi, hatéves működése során végzett fáradhatatlan, önfeláldozó munkájáért.

 

- Dr. Kálmán Attila igazgatói tevékenységével, munkabírásával, személyes példamutatásával igen magasra tette a mércét – mondta Illés Dániel. Elhangzott, hogy Kálmán Attila továbbra is tanít a gimnáziumban, hiszen a Tatai Református Egyházközség presbitériuma örökös tiszteletbeli igazgatóvá választotta.

A templomban óriási vastaps hangzott fel, ennek hallatán. Kálmán Attila a tőle megszokott nemes egyszerűséggel így szólt:

Soli Deo Gloria – egyedül Istené a dicsőség, majd néhány mondatban útravalóval látta el a diákokat.

 

- Legyetek arra büszkék, hogy ide járhattok, s életetekkel, munkátokkal bizonyítsátok azt, hogy a gimnázium is büszke lehet rátok!

 

Illés Dániel a leendő kilencedikes-elsős diákok nevét egyenként felolvasta, valamint a református gimnáziumban történt személyi változásokról is beszámolt: Geiszelhardt Zsófia tanárnő igazgató-helyettesként dolgozik tovább az intézményben.

 

Az istentiszteleten letették esküjüket azok a pedagógusok, akik szeptembertől szintén a gimnáziumban tanítanak majd, azaz Esössyné Vízkeleti Gyöngyi, Illés Marianna, Nedermann Katalin, Szabóné Molnár Judit. Az évnyitó a Szent Kereszt Plébániatemplom előtt ért véget egy közös fotó elkészítésével.