A koronavírus információs vonal telefonszáma: (06-80) 277-455; (06-80) 277-456

Síkosságmentesítés - polgármesteri felhívás

Tisztelt Tatai Polgárok! Felkérem Önöket, hogy a város területén síkosságmentesítés kapcsán felmerült kötelezettségeiknek az alábbiak szerint szíveskedjenek eleget tenni.

 

A köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységekről szóló 1/1986. (II.21.) ÉVM-EüM együttes rendelet 6. §

(1) Ha a jogszabály eltérően nem rendelkezik, a tulajdonos köteles gondoskodni

a) az ingatlan előtti járdaszakasz (járda hiányában egy méter széles területsáv, illetőleg ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület), b) a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai, továbbá

c) tömbtelken a külön tulajdonban álló egyes épületek gyalogos megközelítésére és körüljárására szolgáló terület tisztán tartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról.

 

(2) Az országos közutak belterületi szakaszainak tisztán tartása az utakról szóló jogszabályok vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően történik.

(4) A szórakoztató-, vendéglátó- és árusító helyek, üzletek előtti járdaszakaszt a nyilvántartás ideje alatt – ettől eltérő megállapodás kivételével – a használó köteles tisztán tartani és a hulladékot eltávolítani.

(5) A közterület rendeltetésétől eltérő célra (árusítás, építési-szerelési munka stb. céljára) történő használata esetén a használattal érintett terület közvetlen környezetét a használó köteles tisztán tartani.

 

Az önkormányzat saját rendelete is szabályozza a lakosság kötelezettségeit.

 

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról, valamint a köztisztaságról szóló 23/2003. (IX.29.) rendeletének 15.§ (3) bekezdése szerint Tata Város Önkormányzata tulajdonában/kezelésében lévő közterületek rendszeres tisztán tartásáról, gondozásáról, gyommentesítéséről, hó- és síkosságmentesítéséről köteles gondoskodni: a tulajdonos a tulajdonában (kezelésében, használatában) álló ingatlan és a közút széle közötti területen, de legfeljebb az ingatlanától számított 5 méteren belül.

 

Kérem a rendeleteket betartani szíveskedjenek!

 

Tata, 2011. január 31.

 

Üdvözlettel: Michl József