A koronavírus információs vonal telefonszáma: (06-80) 277-455; (06-80) 277-456

A kisebbségi önkormányzatok is megalakultak

Az október 3-i önkormányzati választásokon Tata városában három, a cigány, lengyel és német kisebbség tagjai is szavazhattak képviselőikre. A kisebbségi választói névjegyzékbe felvételét kérte a cigány kisebbség részéről 59 fő, a lengyel kisebbség részéről 43 fő, a német kisebbség részéről pedig 73 fő.

 

A választások eredményeként a cigány kisebbségben Barkócz László, Kovács Attila, Kovács Csaba, Kovács Gergely, a lengyel kisebbségben Bros Stanislawné, Góralczyk Wladislawné, Katona Éva, Murányi Janek, a német kisebbségben pedig Schmidt Mónika, Schmidtmayer Richárd, Ströcker Károlyné, Weirach Wér Vilmos jutott mandátumhoz.

 

A törvényi előírás szerint a kisebbségi önkormányzatok is megtartották alakuló üléseiket a tatai városházán. Az alakuló üléseken részt vett Robozné Schőnfeld Zsuzsanna alpolgármester és dr. Kórósi Emőke aljegyző is. Az üléseket mindhárom alkalommal a Helyi Választási Bizottság elnökhelyettese, Langmár Istvánné vezetésével indították, aki ismertette a szavazás eredményét. Ezt követően megtárgyalták napirendi pontjaikat, melyek között szerepelt az elnökök és elnökhelyettesek megválasztása is. Elsőként a Tatai Lengyel Kisebbségi Önkormányzat ült össze, s elnöküknek választották immár harmadszorra Bros Stanislawné Máriát. Elnökhelyettesük Katona Éva lett.

Ezt követte a Tatai Német Kisebbségi Önkormányzat ülése, ahol egyhangúlag Schmidt Mónikát tartották az elnöki teendők végzésére alkalmasnak. Elnökhelyettesnek Weirach Wér Vilmost választották.

A Tatai Cigány Kisebbségi Önkormányzat Kovács Attilát választotta elnöknek, elnökhelyettesnek pedig Barkócz Lászlót.

 

A kisebbségi önkormányzatok részére a központi költségvetés biztosít évente pénzügyi keretet a nemzeti és etnikai törvényben foglalt feladataik elvégzésére.