A koronavírus információs vonal telefonszáma: (06-80) 277-455; (06-80) 277-456

Mostantól a volt szerafikum is a város dísze

A „Komplex energiaracionalizálás Tata általános iskoláiban és óvodáiban” című projekt keretein belül a tatai Talentum Általános Iskola, Gimnázium és Kézműves Szakiskola épületét újították fel és adták át ünnepélyes keretek között a tanulóknak, tanároknak és szülőknek egyaránt.

 

A Talentum Iskolát 1993-ban, szülői kezdeményezésre hozták létre. A cél az volt, hogy a gyerekeket nagyon sok tevékenységgel kínálják meg, derüljön ki, miben tehetségesek, melyek azok a területek, melyeket fejleszteni kell. Az iskola külön figyelmet szentel az egyéni bánásmódra, a személyességre és a differenciált tanulásirányításra. Az intézmény sok megpróbáltatáson ment keresztül, jelenleg az ötödik épület az, melyben most működnek. Ez a volt szerafikum épülete, mely szegény sorsú katolikus vallású fiúkat készített fel a középiskolára.

Az iskolára vonatkozóan a beruházás teljes összege 26 551 944 forint volt. Ebből 12 798 037 forint (48,2%) támogatást kapott a város az Európai Uniótól, a fennmaradó részt, 13 753 907 forintot Tata Város Önkormányzata saját költségvetéséből finanszírozta. Ahogy a projektben részt vevő épületek mindegyikében, itt is elvégezték a homlokzati hőszigetelést, a nyílászáró-cserét és javítást, valamint a fűtéskorszerűsítést és a tetőszigetelést.

Fogel Zsolt, az iskola igazgatója nagy örömmel köszönte meg a képviselő-testületnek, a kivitelezőknek, a projektkoordinátoroknak az összehangolt munkáját. Érdekességként elmondta, hogy diákjaik azokból a tantárgyakból is jeleskednek, melyek a mindennapokban nem olyan hangsúlyosak. Kiválóan érettségiznek például ének-zenéből, testnevelésből vagy rajzból.

Horváthy Lóránt alpolgármester köszöntőjében azon gondolatait osztotta meg a jelenlevőkkel, hogy Tata egyre szépül, s ez igen lelkesítően hat az itt élőkre. Ez az épület, a kapucinus templom szomszédságában is már méltóképpen képviseli a város értékeit. Hozzátette, hogy ezzel a felújítással várhatóan 30%-kal csökkenthetők az energiaköltségek, ez a város és az intézmény működését is nagyban megkönnyíti.