A koronavírus információs vonal telefonszáma: (06-80) 277-455; (06-80) 277-456

Tatai és külföldi szakemberek is elismerésben részesültek az ünnep alkalmával

Államalapító Szent István király ünnepe alkalmából augusztus 20-án a várudvaron katolikus szentmisével kezdődött az önkormányzati rendezvény. A misét Szalai Gábor, a kapucinus templom plébánosa celebrálta. Ezt Michl József, országgyűlési képviselő, polgármester beszéde követte. A polgármester hangsúlyozta, hogy a 2010-es esztendő egy új időszámítás kezdete, s az új korszakban méginkább meg kell becsülni városunk kiváló szakembereit. Köztük természetesen azokat, akiket ezen a napon tüntetett ki az önkormányzat.

 

A polgármester beszéde után a színpadra szólította képviselőtársait, hogy közösen nyújtsák át az ünnepi kitüntetéseket.

 

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testülete ebben az évben : - egy személyt részesít a legmagasabb kitüntetésben, nevezetesen a Tata Város Zsigmond Király díjában, mely azon magánszemélynek adományozható, aki tevékenységével a város anyagi, szellemi, erkölcsi értékeit jelentősen gazdagította, országosan vagy nemzetközileg értékelt tevékenységével a város ismertségét, rangját növelte.

Így Tata Város Zsigmond Király Díjban részesül id. Varga András az oktatás-nevelés területén, a város közéletében végzett több évtizedes magas színvonalú munkavégzésének elismeréseképpen.

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testülete öt személyt és egy szervezetet részesít Tata Városáért kitüntetés valamelyik fokozatában. „Tata Városáért” kitüntetés arany, ezüst vagy bronz fokozata adományozható azon személyeknek, vagy közösségeknek, akik/amelyek Tatán tevékenykednek és szakterületükön a város egészéért végzett magas fokú szakmai tevékenységgel öregbítik városunk hírnevét.

Arany fokozatot ebben az évben a Képviselő-testület egy szervezetnek, ezüst fokozatot három magánszemélynek ítélt oda, míg bronz fokozatban két magánszemélyt részesít. „Tata Városáért” díj arany fokozatában részesül az Agora Könyv Foto Könyvesbolt a helyi szellemi-kulturális élet szolgálata terén végzett több évtizedes tevékenység elismeréseképpen.

 

 „ Tata Városáért” kitüntetés ezüst fokozatában részesíti 2010-ben a képviselő-testület Izing Lászlót a tatai Keresztény Értelmiségiek Szövetsége és a Tatai Civil Társulás vezetőjeként a város kulturális életének gazdagításáért, a civil szerveződések, szervezetek összefogásáért végzett kiemelkedő munkája elismeréseképpen.

 

Ezüst fokozatban részesül Dr. Vánkos László több évtizedes kiemelkedő, lelkiismeretes gyógyító tevékenységének elismeréseképpen

 

Továbbá ezüst fokozatban részesül Kecskeméti János a cigány népzenei hagyományok őrzése érdekében végzett, több évtizedes tevékenységének elismeréseképpen.

 

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2010. évben Kornéli Tibort „ Tata Városáért” kitüntetés bronz fokozatában részesíti több évtizedes önzetlen, alázatos szolgálatáért amelyet a Kapucinus templom közössége érdekében végzett.

Bronz fokozatban részesül továbbá Lévai Ádám a vizuális oktatásban végzett áldozatos munkájáért, továbbá azon tevékenységének elismeréseképpen, mellyel Tata város művészeti értékeit országos tárlatokon és nemzetközi kiállításokon képviseli.

 

 A Képviselő-testület ebben az évben döntött a Tata Városáért Díszpolgára cím adományozásáról is. A képviselő-testület a város lakossága nevében „Tata Város Díszpolgára” címmel tünteti ki és az ezzel járó jogokkal ruházza fel azokat a személyeket, akik: - tevékenységükkel, illetve adományaikkal a város anyagi, szellemi és erkölcsi értékeit jelentősen gazdagították, fejlődésében kiemelkedő érdemeket szereztek. - országosan, illetve nemzetközileg értékelt tevékenységük révén a város ismertségét, rangját növelték vagy növelhetik, kapcsolatainak körét bővítették vagy bővíthetik.

 

„Tata Város Díszpolgára” cím magyar vagy külföldi állampolgárságú élő személynek adományozható, aki többek között - Tata városával tartós kapcsolatba került kiemelkedően eredményes tevékenysége során; - Országos és/vagy nemzetközi tekintélyű személyiségként Tatán meghívott vendég volt, illetve közreműködött Tata város hírnevének országos vagy nemzetközi elismertségének növelésében.

 

E díszpolgári címmel ebben az évben a képviselő-testület két magánszemélyt tüntetett ki, nevezetesen Laura Puppato asszonyt Tata és az olaszországi Montebelluna közötti testvérvárosi kapcsolatok elmélyítése és kiszélesítése érdekében végzett munkája elismeréseképpen. Jürgen Hillesheim urat akinek érdeme, hogy a Tatán beindított GEDIA gyárral erősítette a város gazdasági vonzerejét, és a nemzetközi életben népszerűsítette településünket.

 

Mint már korábban is tudatta az önkormányzat, ebben az évben a tűzijáték elmaradt. Az erre szánt összeget az „Egy település – egy család” program keretében a tavaszi esőzések dunaszentmiklósi károsultjainak ajánlották fel.

 

A komoly hangulat feloldásaképp az Operaházy Borlovagok együttes szórakoztatta a közönséget az est hátralevő részében.

 

Mellékletünkben a kitüntetettekről olvashatnak bővebb információt.

CsatolmányMéret
Microsoft Office dokumentum ikonja Kitüntetettek méltatása.doc50.5 KB