A koronavírus információs vonal telefonszáma: (06-80) 277-455; (06-80) 277-456

Emlékeket idéztek, a mai élettel ismerkedtek a testvérvárosiak

A németországi Gerlingenből érkezett csaknem félszáz látogató Tatára június első napjaiban, Horst Artzt gerlingeni alpolgármester és Erik Gscheide jegyző vezetésével. Michl József tatai polgármester elmondotta, a testvérvárosi kapcsolatok lelke a személyes kapcsolattartás, annak örülnek tehát, ha a hivatalosságot nélkülöző találkozók szaporodnak. Ezúttal emlékidézőbe is érkeztek a gerlingeniek, bár nem éppen szomorúság nélkül. Egykori kitelepítettek tértek vissza szülőföldjükre, a magyarországi németek még élő tagjai, leszármazottai. Miután a könnyek felszáradtak, igyekeztek a szép pillanatokat megidézni.

 

Dunai németek, s a német birodalom különböző szögleteiből egykoron Tatára érkezett svábok utódai utaztak most Gerlingenből Tatára, hogy az egykor kisgyermekként kényszerűen távozók végigjárhassák a fogadott haza ismert helyeit. A 200-250 esztendeje önként magyar földre települt németek a jobb megélhetés reményében jöttek a hívó szóra a Kárpát-medencébe, amely akkor teljes egészében a magyar állam tulajdona volt, s munkáskezekre várt. Cserébe otthont, biztonságot kínáltak a németeknek, akik megtarthatták nyelvüket, szokásaikat, kultúrájukat 1945-ig. Gyökeret eresztettek, sokan szívükben magyarrá lettek, valóban a magyar föld lett a hazájuk, mégis kollektív bűnösnek nyilvánították mindannyiukat. Döntő többségüket kitelepítették, de az itt születettek vissza-visszajárnak, ha lehet.

 

Hosszú idő telt el a történelmi kataklizma óta, a kisgyermekként kitelepítettek ma már idős emberek. Az ezúttal Tatára érkezőket a városházán fogadta Michl József polgármester, Robozné Schőnfeld Zsuzsanna és Horváthy Lóránt alpolgármesterek. Végigjárták a várost, s megláthatták az ár- és belvízzel küszködő magyarok erőfeszítéseit a rendkívüli időjárás következtében. Többen ellátogattak Dunabogdányba, Zsámbékra, Bicske környékére. A gyökereket kutatták, kegyeletüket rótták le a temetőkben őseik sírjánál. Igazi sváb lagziban is részt vettek Zsámbékon, s a magyaros temperamentummal fűszerezett fergeteges hangulatú svábbálban űzték el a múlt sötét árnyait.