A koronavírus információs vonal telefonszáma: (06-80) 277-455; (06-80) 277-456

Pályázat gimnázium igazgatói állásra

A Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. (2890 Tata, Váralja u. 4.) pályázatot hirdet a tatai Eötvös József Gimnázium és Kollégium (2890 Tata, Tanoda tér 5.) igazgatói munkakörének beöltésére.

 

A munkavállalói jogviszony időtartama:

• határozatlan idejű munkaviszony a Munka Törvénykönyve alapján

Foglalkoztatás jellege: • teljes munkaidő

Az igazgatói megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2010. augusztus 01- től 2015. július 31-ig szól.

A munkavégzés helye: • Eötvös József Gimnázium és Kollégium (2890 Tata, Tanoda tér 5.)

Az intézmény igazgatói megbízással járó feladata: • Az intézmény törvényes működtetésének biztosítása. • Ellátja az intézmény szakmai és gazdasági vezetésével összefüggő feladatokat.

Illetmény és egyéb juttatások: • Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Munka Törvénykönyve rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek: • középiskolai tanári végzettség, • pedagógus szakvizsga • pedagógus munkakörben szerzett 5 év szakmai gyakorlat, • büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: • informatikai ismeret • közoktatási vezetői gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: • személyes adatokat is tartalmazó részletes szakmai önéletrajz, • a végzettséget igazoló okiratok másolatai, • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, • az intézmény vezetésére vonatkozó helyzetelemzésen alapuló szakmai és fejlesztési program, • a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör legkorábban 2010. augusztus 01. napjától tölthető be. A pályázat benyújtásának határideje 2010. április 2.

• A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Berczelly Attila vezérigazgató nyújt a (30) 5500-289– es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: • Postai úton, a pályázatnak a Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. (2890 Tata, Váralja u. 4.) címére történő megküldésével. • Kérjük a borítékon feltüntetni: igazgatói pályázat. A pályázat elbírálásának határideje: 2010. 06. 30. A pályázati kiírás további közzétételének helye: • Oktatási és Kulturális Közlöny 2010/6. sz. • Tatai Városkapu közhasznú Zrt. hoblapja (www.tataivaroskapu.hu) • Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat honlapja (www.kemoh.hu) • Tata Város Honlapja (www.tata.hu)