A koronavírus információs vonal telefonszáma: (06-80) 277-455; (06-80) 277-456

I. VÁROS és TÉRSÉGE energiafórum TATA

Tisztelt Érdeklődő!

Napjaink gondjai - az energiaárak meredek emelkedése, a gázszolgáltatás bizonytalansága, a munkanélküliség növekedése, a klímaváltozás riasztó hírei - igazolják, hogy a ma már 61%-os energia végfelhasználóként jelentkező, alacsony hatékonyságú kommunális és lakossági szférában célszerű felgyorsítani a komplex energiagazdálkodási folyamatokat - például az olyanokat, mint amilyet az Energiagazdálkodási Intézet, az Energiaközpont, és neves energetikai szakértők a Közép-dunántúli régióban, Tatán, 2000-ben indítottak útjára.

Az energia és környezetgazdálkodás eszközeivel reális megoldásokat kell találni a fenntartható energiaellátásra.

Az ország első faaprítékos tatai távfűtőműve nem az egyetlen olyan történet, amely sikerekben és kudarcokban egyaránt gazdag.
Rengeteg tapasztalat gyűlt össze a települések  vezetői,   a  lakosság   és   az energiagazdálkodás    szakértői   köreiben   a   települések - városok és falvak - energiahasználata kapcsán.
Nagyon sok kérdés is felmerült, amit meg kellene válaszolni, annak érdekében,
hogy az önkormányzátok és a lakosság terhei ne növekedjenek elviselhetetlen mértékben, ne kelljen iskolákat, óvodákat bezárni, összevonni a magas energiaköltségek miatt. Sok akadályt kell legyőznünk ahhoz, hogy jelentős energetikai tartalékainkat félszabadítva. energiahatékonvság. megújuló energiahasználat tekintetében felzárkózzunk az EU példamutató országaihoz.

A Tatán megrendezésre kerülő 1.VÁROS és TÉRSÉGE energiagazdálkodási
fórum célja lehetőséget teremteni az önkormányzatok, kistérségek, energiagazdálkodási szakemberei, vállalkozói, az együttműködő szakmai és civil szerv ez etek tapasztalatainak bemutatására, továbbá megkísérelni kérdéseik megválaszolását és közös erővel felmérni az akadályokat.

Az ETE Műszaki Tudományos Tanácsa 2008. október 9-én tárgyalta a Települési Energiagazdálkodási Szakosztály elnökségének élőterfesztését. Úgy   gondoljuk,   hogy   az   első     VÁROS   és   TÉRSÉGE energiagazdálkodási fórum hozzájárulhat ahhoz, hogy az Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület Ügyvezető Bizottsága egy hatékony „akadálymentesítő csomagra" tehessen javaslatot az Országgyűlés számára.

Bízunk abban, hogy a fórum előadásai, a tapasztalatcserék, a bemutatásra kerülő módszerek és technikák hozzájárulnak a résztvevők ismereteinek bővítéséhez - és a hiányzó pályázati lehetőségeket is sikerül megvilágítanunk. Reméljük, hogy az esti baráti találkozó jó alkalmat teremt a kötetlen szakmai eszmecserére.

Kérjük Önt is, hogy a saját tapasztalatait ossza meg velünk, töltse le a tapasztalatgyűjtő adatlapunkat és küldje el március 10-ig a fórum e-mail címére:

energiaforum.tata@gmail.com

Michl József
Tata Város polgármestere
Társulási elnök
Nagy Péter
ügyvezető elnök
ETE Települési Energiagazdálkodási Szakosztály