A koronavírus információs vonal telefonszáma: (06-80) 277-455; (06-80) 277-456

Szent Flórián napja alkalmából mondott köszönetet a tűzoltóknak Michl József

Május 4-én, Tata Város Önkormányzata nevében Michl József polgármester a magyar tűzoltók napja, Szent Flórián napja alkalmából fejezte ki köszönetét, és adott át jutalmat Kovács Tamás Kálmán c. tű. főtörzszászlósnak, a Tatabányai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság állomány tagjának, pontos és kiváló szakmai munkájáért.

 

Május 4. Szent Flórián, a tüzes mesterségek, így a tűzoltók és a kéményseprők védőszentjének napja. Szent Flórián magas rangú katonatiszti családból származott a mai Ausztria területéről, s maga is a császári hadsereg tisztje lett. A 3. sz. második felében szolgált, s mint sok más katona, ő is keresztény volt. Kitöltve a szolgálat éveit, békességben vehetett búcsút a hadseregtől, s mint kiszolgált katona Noricum tartományban, Mantemban telepedett le. 303-ban ismét kitört az egyházüldözés, s amikor Flórián megtudta, hogy az Enns-parti Laureacumban (ma: Lorch) elfogtak negyven keresztényt, útra kelt, hogy amiben csak tud, segítségére legyen a foglyoknak. Mielőtt még beért volna a városba önként föltárta keresztény voltát. Elfogták és Aquilinus bíró elé vitték, aki megbotoztatta, és arra ítélte, hogy nyakában kővel vessék a folyóba. Az ítéletet 304. május 4-én hajtották végre: az Enns hídjáról taszították le.

Szent Flórián napján Tata polgármestere hagyományosan minden évben elismerést ad át és megköszöni a tűzoltók munkáját. Idén a járványhelyzet miatt szűkebb körben, és nem a megszokott ünnepi rendezvény keretében került sor a köszönetnyilvánításra. Kovács Tamás Kálmán c. tű. főtörzszászlós az elmúlt 22 év alatt számos jelentős hazai káresemény felszámolásában vett részt, szolgálati évei során több beosztást is betöltött, magatartása és munkamorálja a szervezeten belül és kívül is példaértékű. Többek között részt vett gázrobbanás okozta tűzesetek megfékezésében, irányította a tűzoltási feladatokat, vagy súlyos közúti baleseteknél hajtott végre életmentési feladatokat. Május 4-én a tatabányai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságon  Michl József polgármester minden tatai nevében mondott köszönetet Kovács Tamás Kálmánnak és minden kollégájának áldozatos munkájukért, melyet közösségünk biztonsága érdekében az év minden napján elhivatottan végeznek.

Gratulálunk az elismeréshez, hálásan köszönjük a tűzoltók értünk végzett munkáját!