A koronavírus információs vonal telefonszáma: (06-80) 277-455; (06-80) 277-456

Hirdetmény

A rendkívüli jogrend következtében a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése  alapján a képviselő-testület feladat és hatáskörében eljárva 2020. április 28. napján Tata Város Polgármestere az alábbi előterjesztésekben döntött:

 

1. Rendelet-tervezet a rendszeres települési támogatások átmeneti szabályozásáról        

2. A temetőkről és a temetkezések rendjéről szóló 29/2000. (XII.05.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 5/2020. (III.25.) rendelet eltérő szöveggel történő hatályba léptetéséről                         

3. A költségvetés módosításának előkészítése           

4. Összefoglaló ellenőrzési jelentés a 2019. évi ellenőrzésekről

5. a.) A VOLÁNBUSZ Zrt. 2019. évi beszámolója az autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységére vonatkozóan

 b.) Támogatási igény benyújtása helyi közforgalmú közlekedés normatív támogatására                       

6. Döntés Tata, külterület 0412/87, 0394/1, 0394/2 és a 0377/1 hrsz-ú. ingatlanok elővásárlási jogáról                    

7. Tatai háziorvosok, gyermek háziorvosok, fogorvosok és a tatai mentőállomás rendkívüli támogatása                         

8. Szándéknyilatkozat és támogatás biztosítása a tatai 6. számú házi gyermekorvosi körzet praxisjog átadás-átvételéhez

9. A tatai fogorvosi körzetek rendelési idejének módosítása a rendkívüli veszélyhelyzet idejére

10. Az óvodai jelentkezések 2020. évi rendjének változása                        

11. Tájékoztató az Európai Uniós pályázatokról

12. Beszámoló a közbiztonság helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett     intézkedésekről, és az azzal kapcsolatos feladatokról  

13. Beszámoló a Tatabányai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2019. évi tűzvédelmi tevékenységéről

14. Tata Város Önkormányzata és a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal gazdálkodására vonatkozó könyvvizsgálói feladatok ellátása

15. A Csillagsziget Bölcsőde magasabb-vezetői beosztás betöltésére beérkezett pályázat elbírálása 

 

16. Tata, Kossuth tér 8. fsz/3. költségalapú bérlakásra beérkezett pályázatok  elbírálása

17. „A tatai Szivárvány Óvoda épületenergetikai megújítása” című TOP-3.2.1-16-KO1-2017-00007 azonosítószámú pályázattal kapcsolatos döntés

A döntések és az azt megalapozó előterjesztések az alábbiakban olvashatók:

Döntések:

https://tata.hu/system/files/36_56_2020.%28IV.28.%29%20polg%C3%A1rmesteri%20hat%C3%A1rozatok.pdf

Előterjesztések:

https://tata.hu/system/files/2020_04_28_PM_dontesek.exe

 

T a t a , 2020. április 28.

 

                                                                Tatai Közös Önkormányzati Hivatal