A koronavírus információs vonal telefonszáma: (06-80) 277-455; (06-80) 277-456

„Harangszavú szabadság” – az 1956-os forradalom tatai hőseire emlékeztünk

Tata Város Önkormányzata és a Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. szervezésében  az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából tartandó ünnepi megemlékezések sorában a forradalom tatai kitörésének évfordulóján, október 26-án délután „Harangszavú szabadság” címmel rendezték meg a forradalom és szabadságharc tatai szereplőinek felelősség- és áldozatvállalása előtt tisztelgő hagyományos ünnepi felvonulást.

 

A felvonulás a következő emlékhelyeket érintette:

-Kossuth tér, Tatai Református Gimnázium – dr. Némethi László emléktáblája,

-Rákóczi utca – dr. Mészáros Gábor emléktáblája,

-Hősök tere – a kommunista diktatúra áldozatainak emléktáblája,

-Tópart – 1956-os kopjafa,

-Kodály tér – Hősök emlékműve,

-Ady Endre utca, rendőrség – 1956-os emléktábla,

-Baji út – 1956-os emlékkő.

A felvonulás utolsó állomása Bajon az egykori laktanya előtti emlékkőnél volt, ahol ünnepi beszédet mondott Wittner Mária szabadságharcos. Wittner Mária a helyszínen kiemelte: - 1956 hősei még tudtak saját életüket feláldozva szeretni, hazát, nemzetet, családot. Egyet nem tudtak: gyűlölni. Szabad hazában szabadon akartak élni, akár az életük árán is. A hatalmat minden áron megtartani akaróktól idegen a hazaszeretet. Ez volt az elsődleges mozgatórugója a forradalom leverésének és a sortüzek eldördülésének, az ártatlan áldozatok kivégzésének, mert félelmet, rettegést akartak kelteni az emberekben. Hóhéraik és szellemi örököseik napjainkban sem adják fel a harcot, küzdenek a politikai hatalom visszaszerzéséért, és a lelkek feletti hegemóniáért. Az árulás 63 évvel ezelőtt sem volt probléma számukra, most sem az. Ezeknek minden fajtája kiválóan működött és működik ma is, mert a hazaárulást magas szinten gyakorolják. Nem törődnek azzal, hogy hányan adták életüket a szabadságért, ők ma is szemérmetlenül dobra vernék hazánkat. Wittner Mária beszédében elmondta: - Szóljon az emlékezés a mindig tisztákról, az áldozatokról, a mártírokról. A kivégzett mártírok üzenete égbe kiált, s az áldozatok erőt adnak nekünk, mert ezt az üzenetet csak mi értjük. Mi, akik sem szívet, sem hazát nem cserélünk, mert ezt a hazát megtartani csak azok tudják, akik annyira szeretik, hogy még áldozni is képesek érte, ha kell, az életüket. Erről szól ez a történelmi és társadalmi párhuzam, és erről szól, több mint ezer éves történelmünk – fogalmazott Wittner Mária.

Az emlékkőnél Kiss Szilárd, Baj község alpolgármestere elevenítette fel az 1956 őszén történt helyi eseményeket. Kiss Szilárd hangsúlyozta: - A baji emlékkő  amely mellett naponta elmegyünk, hirdeti az áldozatok hősiességét, önfeláldozását és elszántságát. A hősi áldozatok amelyeket a szabadságért hozott a nemzet, arra kötelezik az utókort, hogy lásson világosan napjainkban is. E nemzet történelme úgy folytatódhat, e nemzet úgy tarthatja meg önmagát, ha elmélyül mindaz, ami fontos, ami érték, és az a parancs, hogy a haza minden előtt. A hősök példát állítanak elénk, hogy mindig aktívan készen álljunk nemzetünk függetlenségének megőrzésére, a legnagyobb áldozatok árán is -  mondta el Kiss Szilárd.

A Tatai Kistérségi Többcélú Társulás idén is Bajon tisztelgett az 1956-os forradalom emléke előtt. A felvonuláson közreműködött Petrozsényi Eszter színművész, Jenei Márta, a Magyar Honvédség 25. Klapka György Lövészdandár Zenekara Román Géza százados vezetésével, valamint tatai diákok.

A megemlékezés-sorozat utolsó programjaként a nemzeti gyásznapon,   november 4-én hétfőn 18:00 órakor a volt Piarista Rendház dísztermében a Magyar Honvédség 25. Klapka György Lövészdandár Zenekara ad hangversenyt, melyre szeretettel hívjuk és várjuk a tataiakat.