A koronavírus információs vonal telefonszáma: (06-80) 277-455; (06-80) 277-456

Megalakult Tata új képviselő-testülete

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete az október 13-i helyi, önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választását követően megtartotta alakuló ülését a Városháza dísztermében.

 

Az október 25-én megrendezett ünnepi ülésen hat napirendi pontban szavaztak a képviselők. A helyszínen letette esküjét Tata Város polgármestere és két új alpolgármestere, a képviselő-testület valamint a bizottságok tagjai is. A  napirendi pontok előtt Markos Anikó, a Helyi Választási Bizottság elnöke tartott tájékoztatót a választás eredményeiről, majd átadta a testületbe került képviselők megbízóleveleit. Ezt követően került sor az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló helyi rendelet felülvizsgálatára. Ezzel kapcsolatban Michl József polgármester az ülést követő sajtótájékoztatóján elmondta: - az önkormányzat, munkáját saját szervezeti és működési szabályzata mentén végzi, amelyben most néhány ponton változtatott a képviselő-testület. Ennek egyik oka az volt, hogy a választásokat követően eggyel nőtt a testületben helyet foglaló képviselők száma, a következő öt éves ciklusban 12 képviselővel dolgozik majd a város. Ezért 7 képviselőnek kell jelen lennie az üléseken ahhoz, hogy a testület határozatképes legyen. A bizottságok összetétele is változott, a jövőben 5-5 képviselő és 4-4 külső tag dolgozik majd a két bizottságban. A városvezetést emellett két alpolgármester és egy tanácsnok is segíteni fogja.

A képviselők közül választott, társadalmi megbízatású alpolgármester az előttünk álló önkormányzati ciklusban a 3-as számú választókerület képviseletében mandátumot nyert Purgel Zoltán lesz. Purgel Zoltán az elmúlt esztendőkben önkormányzati képviselőként és a TAC elnökségi tagjaként végzett munkája, valamint aktív sportolói pályafutása során komoly tapasztalatot szerzett mind a városüzemeltetés, mind pedig a helyi sportélet terén, így feladatait elsősorban ezen a két fő területen végzi majd. Mellette Rigó Balázs történész, az ELTE BTK Történelemtudományi Doktori Iskolájának hallgatója tette le alpolgármesteri esküjét. Rigó Balázs nevét sokan ismerhetik a tataiak közül, hiszen városunkban született és korábban számos rendezvény részese volt zenei és prózai produkciókkal egyaránt. Történész és történelem illetve magyar nyelv és irodalomtanári diplomáját az Eötvös Loránd Tudományegyetemen szerezte meg, ahol a Történeti Intézet Történelem Segédtudományai Tanszékén oktat. Diplomamunkáját a tatai helytörténeti oktatásról írta. Michl József a témában úgy nyilatkozott: - A törvény lehetőséget ad arra, hogy ne csupán a képviselő-testület tagjai közül válasszunk alpolgármestert. Ebben az esetben a külsős alpolgármester szerepe csupán annyiban különbözik a képviselői mandátummal is rendelkező alpolgármesterétől, hogy a testület ülésein tanácskozási joggal vesz részt, és nem szavazhat az egyes napirendi pontokban.

Az ülésen a képviselő-testület tanácsnokká választotta Kovács Attilát, a 2-es számú választókerület képviselőjét, aki a jövőben társadalmi-esélyegyenlőségi tanácsnokként is segíti a városvezetés munkáját. Kovács Attila 13 éve aktív tagja a tatai képviselő-testületnek, korábban a Roma Nemzetiségi Önkormányzat vezetője volt. A jövőben a felzárkózás és az esélyegyenlőség területén dolgozik a tatai családokért.

Nem változik a következő ciklusban a képviselők munkáját előkészítő és támogató  bizottságok száma. Az elmúlt évekhez hasonlóan ismét két bizottság, a Pénzügyi és Városfejlesztési valamint a Humán és Ügyrendi Bizottság feladatkörében kezdeményezi, előkészíti a képviselő-testület döntéseit, s a testület által átruházott hatáskörben döntést hoz. Az alakuló ülésen a bizottsági tagok is letették esküjüket. A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke Boglári Zoltán, elnökhelyettese pedig Viczenáné Czégény Ágnes lesz. A bizottságban Gerébi Ákos, Horváthy Lóránt és dr. Popovics Judit képviselőként, Gönczy Mihály, Grépály András Zoltán, Musitz László és dr. Szabó Gábor nem képviselői, külsős tagként dolgozik majd. A Humán és Ügyrendi Bizottság  elnöke  Dr. Varga András, elnökhelyettese  Robozné Schőnfeld Zsuzsanna lesz. A bizottságban képviselőként  Gyűrüs Károly, Horváth László és Kovács Attila, külsős tagként pedig Kaszál József, Magó Ottó, Magyar Balázs és Szerencsi Richárd foglalhat helyet. A bizottságok munkáját illetően Michl József sajtótájékoztatóján hangsúlyozta: - a két bizottságban a képviselők mellett orvos, pedagógus, műszaki-gazdasági területen dolgozó, kommunikációban jártas, valamint a szociális ügyekben és a természetvédelemben komoly tapasztalatokkal rendelkező szakember is van, így megfelelő szakmai hozzáértéssel tudják majd segíteni a döntéshozást.

Az ünnepélyes alakuló ülés a polgármesteri program ismertetésével zárult. Michl József sajtótájékoztatóján kiemelte: - A választás eredményeként a képviselőtestületben a Fidesz-KDNP nyerte el a mandátumok döntő többségét, így a városvezetés súlya és felelőssége a Fidesz-KDNP frakcióra hárul. Mi ezt természetesen és örömmel vállaljuk, de ebbe a munkába hívjuk be a DK-MSZP-Jobbik-Momentum  képviselőit is, akik a négy kis párt együttműködésének nyomán négy mandátumot  szereztek. A kampány véget ért, a mai nappal pedig elkezdődött a közös munka ideje, amelyhez jó szívvel hívom az ellenzék képviselőit, hiszen Tata képviselő-testületében minden képviselő egyforma, és minden képviselőnek van feladata – fogalmazott a polgármester.

A városvezetés szeretné tovább erősíteni kapcsolatát a tataiakkal, ezért a jövőben is hangsúlyt kap majd a kommunikáció és a kapcsolattartás, illetve új lehetőség nyílik a tataiaknak arra, hogy véleményeiket, javaslataikat megosszák a városvezetéssel. Az önkormányzat ezért hamarosan egy olyan rendszert hoz létre, amelyben névvel, beazonosíthatóan bárki szavazhat majd egy-egy adott kérdésben a város építését, üzemeltetését és mindennapi életét érintő témákban.      

Michl József polgármester a képviselő-testület munkájára és a város jövőjére a Jóisten áldását kérte.