A koronavírus információs vonal telefonszáma: (06-80) 277-455; (06-80) 277-456

Köszönet 1956 hőseinek!

Tata Város Önkormányzata és a Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. szervezésében október 22-én este kezdődött az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából rendezett tatai ünnepi megemlékezés-sorozat.

 

Az ünnep előestéjén, az Öreg-tó partján a kopjafánál rendeztek megemlékezést és koszorúzást, melyen beszédet mondott Michl József polgármester és Rigó Balázs, az ELTE BTK Történelemtudományi Doktori Iskolájának hallgatója.

„ Az önkormányzati választások lezárulását követően köszönetet jöttünk mondani a harminc évvel ezelőtti tatai Fidesz kérésére, 1956 tatai hőseinek tiszteletére állított Cs. Kiss Ernő által faragott emlékoszlop előtt” – kezdte ünnepi beszédét Michl József. A városvezető elmondta: - Köszönetet kell mondanunk minden bennünket, Tatáért dolgozni akaró Fidesz-KDNP-s jelöltet  támogató szavazópolgárnak, aki eljött meggyőződését kifejezni és bennünket támogatott. De azokra is gondolunk most, akik otthon maradtak és ezzel fejezték ki, hogy szerintük is jó irányba mennek Tatán a dolgok, nekik is jó, ha mi folytatjuk. Az igazságot néha az ellenfeleink igazolják a legjobban. A néhány napja tartott választás legnagyobb üzenete, hogy a sokat hiányolt és a bal liberális oldalról deficitesként beállított demokrácia igenis működik. A választás törvényessége létezik, a szabad döntés lehetősége igenis ott van az embereknél.  Mindenki a maga tudása, tehetsége, érdeklődése, akarata szerint megismerhette a jelölteket és maga dönthetett a települése jövőjéről. Köszönet mindenkinek, aki az elmúlt több mint egy évtizedben mellettünk állt, munkájával, tanácsaival, kritikájával bíztatott, segített munkánkban. Köszönet képviselő társaimnak is, hogy kitartó munkájuknak köszönhetően a tataiakkal közösen megújíthattuk városunkat. És természetesen köszönet az előttünk élőknek, akik bármi jót is tettek ennek a városnak a szebb és szabadabb életéért. Köszönet a régmúlt nagyjainak, s nagy-nagy köszönet 1956 tatai életáldozóinak. Nem tudjuk elégszer megköszönni azt a bátor kiállást és önfeláldozó életet, mellyel elérték az akkori tatai szovjetsimogató szocialisták terrorjának és zsarnokságának részbeni megtorpanását. Michl József beszédében kiemelte: - A szabadságról sokan, sokféleképpen gondolkodunk. Talán nem is maga a szabadság, mint létforma az, ami után leginkább vágyódunk, vagy ami életünk minőségét befolyásolja. Sokkal inkább a döntéseink szabadsága az, ami életünket, életminőségünket, és a jövőnket meghatározza. De még önmagában a szabad döntésünk sem ment meg bennünket a rossztól. A teológia úgy fogalmaz, amikor az eredeti bűn fogalmát boncolgatja, hogy az emberi szabadságból eredő rosszra való hajlandóság. Amióta emberek lettünk, metaforikusan szólva Ádám-Éva paradicsomból való kiűzetése óta, ilyen az ember. A szabadságában a rosszra való hajlandóságot is hordozza. De a jó hír, ha tetszik az örömhír pedig az, hogy a jót is hordozzuk, a jó melletti döntés képességét, szabadságát is hordozzuk, a jóra való hajlandóságot és a mellette való döntést is megéljük. Ez tesz igazán szabaddá bennünket, hogy tudunk a jó mellett dönteni. A rossz melletti döntés mindig rabságba hajt, mindig katasztrófába vezet. 1956 hősei bátran döntöttek a szabadság mellett. Nem a szabadosság, hanem a lelkiismeretükben felismert jó megvalósítása szerint léptek. Voltak akkor is, sajnos árulók, gazemberek, akik be akartak férkőzni köreikbe. Ma sincs másként. Vannak bőven ország rontók körülöttünk ma is, a szabadságot szabadosságnak hirdető, a demokráciát lehazudozó, a törvényeket semmibe vevő önmegváltásban hívő percemberkék, s nem engedhetjük mi sem, hogy besározódjon az a szent cél, amelyet eleink és mi is magunk elé tűztünk. Feladatunk tehát semmivel sem kisebb az 56-osokénál, mindennap kivívni és megvédeni Magyarországot és benne Tatát magyarnak és kereszténynek – zárta gondolatait a tóparton Tata polgármestere.

Rigó Balázs, az ELTE BTK Történelemtudományi Doktori Iskolájának hallgatója a helyszínen beszédében elmondta: - Ha áttekintjük a forradalom különböző színtereit, azt látjuk, hogy az értelmiségi-politikai mozgalomban, a munkásság önigazgatási szerveiben, a helyi forradalmi vagy nemzeti bizottságokban és az utcán harcoló felkelők soraiban is a fiatalok voltak a kezdeményezők, és mindenütt ők voltak jelen a legnagyobb számban. A rendőrségi-bírósági forrásokból származó adatokra épülő legalaposabb társadalomtörténeti felmérés szerint a budapesti fegyveres felkelők több mint 60%-a 26 évesnél fiatalabb volt 1956-ban, az adatokkal rendelkező felkelők negyede pedig 18 éves vagy annál fiatalabb. Rigó Balázs kiemelte: - Egy mai fiatal számára nagyon nehezen felfogható, hogy 63 évvel ezelőtt élt kortársai miként hozhattak meg olyan döntéseket elvontnak tűnő eszmékért, amelyekről tudták, de legalábbis sejtették, hogy azok akár az életük elvesztésével is járhatnak. Mit üzen tehát a ma élő fiatal generáció számára 1956 forradalmi ifjúsága? Üzeni, hogy nem lehetünk híján annak a „szent őrületnek”, ha tetszik bolondságnak, amely a lehetetlennek tűnő vállalkozásokhoz szükséges. Üzeni, hogy a nemzeti összetartozás érzése képes lehet a legkülönfélébb társadalmi hátterű, élethelyzetű személyek egységbe kovácsolására. Üzeni, hogy a felénk áramló politikai-ideológiai jelszavak útvesztőjében való eligazodás érdekében, bármerre is vessen minket a sors, mindig őrizzük meg gyökereinket. Üzeni, hogy sohasem csillapodhat bennünk a szabadság iránti vágy, amelynek képessé kell tennie minket arra, hogy a búvópatakként minden helyzetben tovább élő igazságot a felszínre juttassuk. – fogalmazott Rigó Balázs.

Az október 22-én rendezett megemlékezésen közreműködött Petrozsényi Eszter színművész.

A tatai programsorozat október 23-án szerdán, délelőtt 10:00 órakor  folytatódik a tóvárosi körforgalomnál álló 1956-os emlékműnél. Ezt követően 18:00 órakor a Kocsi utcai református templomban a Magyar Honvédség 25. Klapka György Lövészdandár Zenekara ad ünnepi hangversenyt Balázs Attila őrnagy vezetésével.