A koronavírus információs vonal telefonszáma: (06-80) 277-455; (06-80) 277-456

Ülésezett a tatai képviselő-testület

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Városházán ülésezett május 29-én. A képviselők ezúttal 28 napirendi pontban hoztak döntést.

A napirendek előtt a helyszínen sor került a bírósági ülnökök megbízóleveleinek átadására, valamint eskütételükre.

A képviselők rendelet-alkotáshoz kapcsolódó előterjesztésekkel kezdték munkájukat, köztük Tata Város Önkormányzatának a 2018. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet végrehajtásával kapcsolatban, melyről Michl József polgármester az ülés utáni sajtótájékoztatóján elmondta: - Hosszú évek óta semmilyen probléma nincs Tatán a működési kiadásokkal kapcsolatban, ezek az év folyamán az előzetes tervek szerint alakulnak. A másik oldalon viszont a fejlesztésre szánt költségek általában nem egy évre vonatkoznak, hiszen a fejlesztés megkezdésekor számos engedélyt kell beszerezni, közbeszerzéseket kiírni, ezek pedig hosszabb időt vesznek igénybe, és sokszor a határidők csúsznak, így ezen az oldalon a tervezéstől eltérően alakulhatnak a számok és a fejlesztési összegek átkerülhetnek a következő évre. Idén 2,5 milliárd forint került így át az idei esztendő költségvetésébe az elmúlt évből. Emellett az önkormányzat rendre folytat ingatlanértékesítéseket is, az ezekből befolyó összegek soha nem működési költségekre mennek el, hanem a város vagyonának növelésére, különböző vásárlások és fejlesztések nyomán, Tata vagyona 2018-ban is tovább nőtt ezáltal.

Az önkormányzat és a rendőrség közötti együttműködéshez kapcsolódó előterjesztések sorában az ülésen három téma is szerepelt: a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal és a Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság közötti együttműködési megállapodás felülvizsgálata, valamint két beszámoló, a közbiztonság helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről, és az azzal kapcsolatos feladatokról, illetve az önkormányzat  által telepíttetett és a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal által üzemeltetett térfigyelő kamerarendszerről. A testület ülésén részt vett Farkas Gábor r. dandártábornok, megyei rendőr-főkapitány valamint dr. Friedrich Gábor r. ezredes, tatai kapitányságvezető, akiknek kollégáikkal együtt Michl József személyesen mondott köszönetet a munkájukért. A polgármester hangsúlyozta:- Az elmúlt év adataiból kiderült, hogy Tatán továbbra is folyamatosan csökken a bűncselekmények száma. A baleseti mutatók aránya változó, és ebben nagy szerepe van annak, hogy a tatai kapitánysághoz tartozik az autópálya egy jelentős szakasza, így az ott történt balesetek is a városi statisztikába kerülnek be. Tatán egyébként városon belül, csökkent a balesetek száma tavaly. A költségalapú bérlakások közül többet is a rendőrség munkatársai használnak, az önkormányzat ezzel is segíti, hogy városunkban a rendőrségi létszám a lehető legjobban feltöltött legyen. A polgármester kiemelte: - általánosan érezhető a városban, hogy biztonságban vagyunk, ami köszönhető nagy részben a rendőrség munkájának, a kamerarendszer működésének, valamint a polgárőr közösség és a közterület-felügyelet jó együttműködésének.

A május 29-i ülésen hat napirendi pont foglalkozott az önkormányzat gazdasági társaságaival, hiszen a cégek a hagyományoknak megfelelően idén is elkészítették az elmúlt éves beszámolóikat. Mindegyik cég esetében érzékelhető, hogy az önkormányzattól kapott támogatás biztosítja a biztonságos működésüket, emellett pedig törekszenek a saját bevételek megtermelésére. Erre nagyobb lehetősége van a Tatai Öreg-tó Halászati Kft.-nek, amely egyre eredményesebben működik. A Tatai Rend-ház Kft. még nagyon fiatal, kis cég, de számos olyan lehetőségen dolgozik, ami a későbbiekben elősegíti majd, hogy a saját lábára álljon. A Tatai Városgazda Nonprofit Kft. és a Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. a város két legnagyobb cége, előbbi a városüzemeltetési, utóbbi pedig a kulturális és humán területekért felel, ezeknek túlnyomó része kötelezően ellátandó feladat, tevékenységeik pedig rendkívül összetettek és sokoldalúak, ezért mindkét cégnek nagy fejlesztési összegekre lesz szüksége a közeljövőben. A társaságok beszámolóit egyhangúlag fogadta el a képviselő-testület.

A vagyongazdálkodáshoz kapcsolódó előterjesztések között szerepelt az Építők parkjában található „Borostyán ház” jövőbeni hasznosítása. Az épülettel kapcsolatosan évekkel ezelőtt zöld szervezetek kezdeményezésére egy olyan terv született, amelynek nyomán a környezetünkhöz, a természethez kötődő szervezetek találkozóhelyéül szolgált volna. Akkor ez a terv nem valósult meg, az ingatlant az önkormányzat megvásárolta, most pedig eladta egy tatai vállalkozásnak, amely az épületet  tovább fejleszti és élettel fogja megtölteni, így az Építők parkjának másik oldalán is létrejön egy kis vendéglátó hely, ahol teret kapnak majd a zöld szervezetek is, a korábbi tervekkel összhangban.

Városüzemeltetési kérdésekről is szavaztak a képviselők, akik az önkormányzat városüzemeltetéssel kapcsolatos főbb feladatainak áttekintésekor elsősorban a hulladékgazdálkodással foglalkoztak. Michl József a témában tájékoztatott arról, hogy a tervek szerint a családi házas övezetekben bevezetnek egy három kukás rendszert, amely azt jelenti, hogy mindenkinek három szeméttárolója lesz otthon a háztartási, a zöld és a szelektíven gyűjtött papír illetve műanyag hulladéknak, ezeket pedig különböző időpontokban fogják majd elszállítani. A változás nyomán ezekben az övezetekben át fogják alakítani a szelektív hulladékgyűjtő szigeteket, ahová csak az üveget lehet majd elvinni. A társasházi területeken viszont megerősítik a szelektív hulladékgyűjtő szigeteket, emellett pedig a következő ciklus feladataként tervezik egy tatai hulladékudvar megépítését, ahová év közben bármikor el lehet szállítani az építési törmeléket, veszélyes vagy elektronikai hulladékot is.

Az ülés végén beszámolók hangzottak el, többek között az aktuális Európai Uniós pályázatokról és a képviselő-testület 2019. II. félévi munkatervéről, végül zárt ülés keretében döntöttek az Év Közszolgálati Dolgozója Díj 2019. évi adományozásáról.

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete következő ülését várhatóan június utolsó szerdáján tartja.