A koronavírus információs vonal telefonszáma: (06-80) 277-455; (06-80) 277-456

Ülésezett a tatai képviselő-testület

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete soron következő ülését április 24-én tartotta a Városháza dísztermében, ahol ezúttal 22 napirendi pontot vitattak meg.

A napirendek előtt Michl József polgármester köszöntötte Fiú Ferencnét a  Fürdő utcai Néphagyományőrző Óvoda vezetőjét, nyugdíjba vonulása alkalmából. A városvezető az ülés utáni sajtótájékoztatóján elmondta: - Fiú Ferencné Gyöngyi 40 éves szolgálati idő után köszön el óvodájától, de az intézményben és a városban még nagyon sokáig fogják emlegetni a nevét, munkásságát. Fiú Ferencné honosította meg Tatán a néphagyományőrző óvoda gondolatát, és aktív részese volt a magyarországi hagyományőrző óvodák közti kapcsolattartásnak is, hiszen városunkban két országos találkozót szervezett a témában. Mind neki, mind az összes tatai óvónőnek nagy köszönettel tartozunk munkájukért- fogalmazott Michl József arra utalva, hogy a képviselő-testület ülésének napján rendezték a hagyományos Óvodapedagógiai Napot.

Az áprilisi ülés rendelet-alkotáshoz kapcsolódó előterjesztések tárgyalásával kezdődött, a képviselők többek között szavaztak Tata Város Önkormányzatának a 2019. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosításáról, miután az önkormányzatoknak negyedévente kötelező felülvizsgálniuk költségvetési rendeletüket. Emellett voksoltak a város tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről, a lakbérek mértékéről, valamint az elidegenítésükre vonatkozó szabályokról szóló önkormányzati rendelet módosításáról is. A rendelet szerint - melyről korábban már számos körben, többek között egy informális ülésen is tárgyaltak a képviselők – meghatározott, egy főre eső jövedelemhatárig lehet szociális bérlakást használni, s ha a bérlőknek a jövedelme megnő, akkor két évig még ott lakhatnak. Ez idő alatt stabilizálódik az anyagi helyzetük, vállalják egy magasabb bérleti díj kifizetését, és marad idejük arra, hogy megoldják a további lakhatásukat: akár pályázhatnak költségalapú bérlakásra, vásárolhatnak saját ingatlant, vagy piaci alapú bérlakást kereshetnek. Michl József a napirendi pontról úgy nyilatkozott: - a szociális bérlakásnak a szociálisan rászorulók lakhatását kell segítenie, a mostani változtatás értelmében az egy főre eső jövedelem esetében a jövőben nem a nyugdíjminimumot veszik alapul, hanem a mindenkori minimálbért vagy a garantált bérminimumot.

A gazdasági társaságokhoz kapcsolódó előterjesztések között az ülésen tárgyaltak a Tatai Városkapu Zrt. vezérigazgatója 2019. évi prémiumfeladatának meghatározásáról, a Tatai Rend-ház Kft. alapító okiratának módosításáról és egy beszámolóról, mely a Tatai Városgazda Nonprofit Kft. 2018. évi ingatlankezelési tevékenységéről szól. A városnak 280 lakóingatlana van, ezek jelentős többsége szociális, a többi pedig költségalapú bérlakás. A lakások fenntartásával, üzemeltetésével, karbantartásával a lakók mellett a Városgazda Kft. foglalkozik. A városüzemeltetési cég az ingatlanok jelenlegi helyzetéről készített összefoglalót, többek között arról, hogy számos esetben fizetés nélkül tűnnek el a lakók, vagy maradnak ugyan, de nem fizetik ki a költségeket például a különböző közműszolgáltatóknak, amelyek felé az önkormányzatnak kell jótállnia. A beszámoló átfogó képet adott a képviselőknek a lakáshasználat rendjéről, és a jelenlegi problémákról.

A képviselők az elmúlt hónapokhoz hasonlóan áprilisban is tájékoztatást kaptak az Európai Uniós pályázatokról, majd ezt követően vagyongazdálkodáshoz kapcsolódó témákkal foglalkoztak. Tatán, a Piac téren van egy olyan ingatlana az önkormányzatnak, melyre vonatkozóan pályázatot fognak kiírni. Az 1075 négyzetméteres, a leendő piac mellett található terület megvásárolható, az erre vonatkozó pályázati kiírás hamarosan elérhető lesz a város honlapján.

A humánszolgáltatáshoz kapcsolódó előterjesztések között szerepelt egy beszámoló a Tatabányai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2018. évi tűzvédelmi tevékenységéről. Michl József köszönetet mondott a megyeszékhely tűzoltó-parancsnokságának a katasztrófavédelem, tűzoltás, műszaki mentés területén végzett munkájáért, ami számos tatai családnak volt a segítségére az elmúlt évben is. A beszámolóból kiderül, hogy évente 50-60 tűzeset van városunkban, és szintén 50 fölötti a műszaki mentések száma, beleértve a Tata közigazgatási területén lévő autópálya szakaszt is. Maradva a humánszolgáltatásoknál a képviselők tárgyaltak a központi orvosi ügyeleti feladatok ellátásának személyi feltételeiről. Korábban már készült egy összeállítás a Tatai Kistérségi Többcélú Társulási Tanács ülésére az INTER-AMBULANCE Egészségügyi Szolgáltató Zrt. által megszervezett kistérségi sürgősségi orvosi ellátással kapcsolatban. Az abban szereplő részletes adatokból látható, hogy tavaly közel 7500 alkalommal keresték fel a betegek az ügyeletet, ebből 2500 alkalommal nem volt indokolt az ügyeleti ellátás, de természetesen mindenkit fogadtak az orvosok. Ez az adat megegyezik az országos átlaggal, azonban abban különbözik a hazai tendenciától, hogy a kistérségünkben sokkal nagyobb arányú a betegek jelentkezése a szombati és vasárnapi napokon. Az ügyeletes orvosok ezért segítséget kértek a várostól, így az április 24-i döntés alapján a jövőben egy új mentőtiszt bevonásával végezhetik majd munkájukat a munkaszüneti napokon. Ennek a módosításnak köszönhetően abban az esetben, ha az ügyeletes orvos kimegy egy címre, az ügyeleten akkor is tartózkodik olyan szakember, aki el tudja látni a betegeket és segítséget tud nyújtani nekik.

Az ülés további részében döntés született a Tatai Fürdő utcai Néphagyományőrző Óvoda és a Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény magasabb vezetői pályázatainak kiírásáról, valamint bírósági ülnökök megválasztásáról.

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete következő ülését várhatóan május utolsó szerdáján tartja majd.