Testületi üléssel és közmeghallgatással zárták az évet városunk képviselői

December 19-én tartotta idei utolsó ülését Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Városháza dísztermében.

A napirendi pontok előtt a képviselő-testület megemlékezett a közelmúltban elhunyt dr. Szatmári Sarolta régész-muzeológusról, a tatai múzeum egykori igazgatójáról. Az ülés résztvevői egy perces néma csenddel adóztak dr. Szatmári Sarolta emlékének.

Ezt követően a képviselő-testület nevében mondott köszönetet Michl József polgármester Csíkné Mészáros Klárának és Miklós Istvánnénak, a Juniorka Bölcsőde és Óvoda vezetőinek, nyugdíjba vonulásuk alkalmából a tatai kisgyermekekért végzett áldozatos munkájukért, majd a Tatai Geszti Óvoda apróságai mutatták be karácsonyi műsorukat a képviselőknek, és az ülés meghívott vendégeinek.

2018 utolsó ülése rendelet-alkotáshoz kapcsolódó előterjesztésekkel kezdődött, köztük Tata Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről, melyet 8:3 arányban elfogadott a testület. Ezzel kapcsolatban sajtótájékoztatóján Michl József polgármester elmondta: - a költségvetés elkészítése során mindig arra törekszik a városvezetés, hogy a Magyary-tervben lefektetett célokhoz újabb forrásokat rendeljenek, folyamatosan felhasználják a pályázatokra elnyert pénzösszegeket, emellett pedig a legfontosabb a működési rész megtervezése, amely a város intézményeinek és magának a városnak az üzemeltetését, működését biztosítja. A magyar állam közel 1,2 milliárd forinttal járul hozzá a büdzséhez, és hozzávetőlegesen 300 millió forint az az összeg, amit nem kapunk meg az államtól a tatai adóerő képesség színvonala miatt, ezt a pénzt saját forrásból kell hozzátenni a kötelező feladatok ellátásához.

A képviselő-testület módosította a tűzijátékok használatának korlátozásáról szóló önkormányzati rendeletet. Ez egyrészről egy kisebb pontosítást jelent, ugyanis utcákra lebontva is meg kellett határozni azt a területet, ahol tilos a tűzijáték használat november 1. és február 28. között. Emellett a tilalom hatálya alá bekerültek a 4-es besorolás alá eső pirotechnikai eszközök is, tehát a város közigazgatási határain belül (Agostyán kivételével) tilos a szóban forgó időszakban a 2-es, a 3-as és a 4-es besorolás alá eső pirotechnikai eszközök használata.

A decemberi ülésen a településrendezéshez kapcsolódó előterjesztések között szavaztak a képviselők a Településképi Arculati Kézikönyvvel és a Településképi Rendelettel kapcsolatosan is. A kézikönyv az épületeket tervező szakemberek mellett a tataiakat is segítheti az építészeti megoldások, a különböző városrészekben meglévő lehetőségek és a vonatkozó szabályok pontos ismertetésével. A témáról a közelmúltban négy lakossági fórumot tartottak, a kézikönyv anyaga a tata.hu weboldalon megtekinthető, és a tervek szerint hamarosan egy kiadvány formájában is megjelenik majd.

A napirendek sorában a gazdasági társaságokhoz kapcsolódó előterjesztéseket követően az elmúlt hónapokhoz hasonlóan decemberben is tájékoztatást kaptak a képviselők az Európai Uniós pályázatokról, majd vagyongazdálkodási témában a Tata-Agostyán közötti kerékpárút kialakításával kapcsolatos döntés meghozatalára került sor. A témáról Michl József úgy nyilatkozott: - köszönet jár az együttműködésért azoknak a telektulajdonosoknak, akikkel már sikerült aláírni a terület megszerzési szerződéseket. Körülbelül 70 ingatlant érint ez a fejlesztés a Tata-Agostyán kerékpárút vonatkozásában, s egyenként egyeztetnie kell az önkormányzatnak az út melletti telkek tulajdonosaival, akiknek egy értékbecslés alapján tesz ajánlatot a város. A december 19-i döntés azzal kapcsolatban született, hogy a projekt szomódi és baji ingatlanokat is érint, ezért ezekben az esetekben az érintett települések önkormányzatait kell megkeresni  az egyeztetések lebonyolításának támogatása ügyében. A közbeszerzés 2019 tavaszán elindulhat, majd sikeres közbeszerzést követően jövőre megkezdődhet az építkezés is.

Az ülésen több beszámolót is elfogadott a testület, így többek között a Kőkúti Tanuszoda 2008 – 2018 közötti működéséről, valamint a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal és a képviselő-testület bizottságainak 2018. évi tevékenységéről.

A testületi ülést követően a Városháza dísztermében közmeghallgatásra került sor, melyet minden esztendőben megszervez Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete azzal a céllal, hogy a különböző fórumokon, programokon  és fogadóórákon túl, legyen még egy összevont, évzáró alkalom a tataiakkal való közvetlen találkozásra. A közmeghallgatás első részében Michl József polgármester tartott részletes tájékoztatót az érdeklődőknek a város 2019. évi költségvetéséről, majd a képviselők egyenként számoltak be egész éves munkájukról. Ezt követően a megjelent érdeklődők tették fel kérdéseiket, és fogalmazták meg javaslataikat, véleményüket.

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete következő ülését 2019 januárjában tartja.