1.3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

Michl József polgármester

postacím: 2890. Tata, Kossuth tér 1.
tel: 06-34-588-611
fax: 06-34-586-480
e-mail cím:  polgarmester@tata.hu

Dr.Beró Henrietta alpolgármester

postacím: 2890. Tata, Kossuth tér 1.
tel: 06-34-588-611
fax: 06-34-586-480
e-mail cím:  alpolgarmester@tata.hu

Dr.Kórósi Emőke jegyző

postacím: 2890. Tata, Kossuth tér 1.
tel: 06-34-588-616
fax: 06-34-587-078
e-mail cím:  jegyzoititkarsag@tata.hu

Dr.Lantai Éva aljegyző

postacím: 2890. Tata, Kossuth tér 1.
tel: 06-34-588-616,
tel: 06-34-588-614
fax: 06-34-587-078
e-mail cím:  jegyzoititkarsag@tata.hu