A koronavírus információs vonal telefonszáma: (06-80) 277-455; (06-80) 277-456

Ülésezett Tata Képviselő-testülete

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete május 30-án tartotta soron következő ülését. A Városháza dísztermében ezúttal 24 napirendi pontban szavaztak a képviselők.

 

A napirendi pontok előtt Michl József polgármester emlékezett meg Király Istvánról. Király István, Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének tagja  életének 46. évében, váratlanul hunyt el május 25-én. Michl József polgármester az ülést követő sajtótájékoztatóján elmondta: - Király Istvánt nagyon sokan ismerték és szerették, hiszen már második ciklusát töltve volt a képviselő-testület, valamint a Humán és Ügyrendi Bizottság tagja a Jobbik színeiben. Mindig őszintén, egyenesen képviselte azokat az eszméket és irányvonalakat, melyeket a pártja és ő maga személy szerint is fontosnak tartott. Köszönetet mondunk a munkájáért, és nagyon fog hiányozni, hiszen mindig támogatóan és jobbító szándékkal állt a város ügyeihez – fogalmazott a polgármester. Az ülés résztvevői egy perces néma csenddel adóztak Király István emlékének, végső búcsúztatása június elsején pénteken 15:00 órakor kezdődik Bajon, a Római Katolikus Templomban.

A képviselők munkájukat rendelet-alkotáshoz kapcsolódó előterjesztések megvitatásával kezdték, köztük az önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról, a vagyonkataszter felülvizsgálatáról és a tavalyi közbeszerzési terv teljesítéséről. Az elmúlt év költségvetésében nagy szerepet játszottak a város által elnyert pályázatok megvalósításának kezdeti szakaszai. Emellett, bár a helyi adóbevétel meghaladta a tervezett összeg 100%-át, de közel 100 millió forint esett ki az iparűzési adóból, mivel a fuvarozók már leírhatták adójukból az útdíjat, valamint a tervezett ingatlanértékesítések is csak részben valósultak meg. 2017 egy takarékos, precízen működő esztendő volt – nyilatkozta a témában Michl József. A város költségvetési beszámolóját a képviselő-testület többségében elfogadta.

A gazdasági társaságokhoz kapcsolódó előterjesztések sorában szerepelt a Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. tavalyi évre vonatkozó üzleti jelentése, pénzügyi beszámolója és közhasznúsági melléklete. A Városkapu Zrt. az elmúlt évek során nagy céggé fejlődött, amely Tata kulturális, humán, turisztikai és marketingmenedzsment feladatait látja el. Aktuális feladatai között kiemelt szerepet kap a Magyary Zoltán Művelődési Központ épületének további sorsa-melyről még idén szeretnének döntést hozni. Erről, és az elmúlt év munkájáról kaptak részletes beszámolót a képviselők.

Ezt követte az Eötvös József Gimnázium és Kollégium 2017. évi pénzügyi beszámolója, valamint a Tata és Környéke Turisztikai Egyesület szakmai és pénzügyi beszámolója, illetve az egyesület idei szakmai feladat és pénzügyi terve. A turisztikai egyesület megszervezéséről 10 évvel ezelőtt döntöttek, s mára olyan összetartó erővel bír, mely a tatai turizmushoz kapcsolódó cégek, szervezetek együttműködését segíti, több mint 80 taggal. A képviselők az egyesület beszámolóját elfogadták. Michl József a napirendi ponttal kapcsolatban úgy fogalmazott: - továbbra is fontos alapelv, hogy itt Tatán minden fejlesztés elsősorban a tataiaknak szól, de ha mindez az ide érkező vendégeinknek is tetszik, az nagy örömet jelent.

Az Eötvös József Gimnázium és Kollégium pénzügyi beszámolójára utoljára került sor, hiszen az intézmény a nyár folyamán átkerül a tankerület fenntartásába, így a jövőben már a magyar állam lesz a fenntartója. Mivel a köznevelés struktúrája az elmúlt években jelentősen átalakult, már nem volt fenntartható a gimnázium jelenlegi működtetési rendszere, így minisztériumi kezdeményezésre, az önkormányzattal egyetértésben válik a Tatabányai Tankerületi Központ az iskola fenntartójává augusztustól. A változás új lendületet és fejlesztési lehetőségeket jelenthet az iskolának, ahogyan ezt az elmúlt két évben a Bláthy Ottó Szakközépiskola példája is igazolta.

Ugyancsak a gazdasági előterjesztések között szerepeltek a Tatai Városgazda Nonprofit Kft., valamint a Tatai Öreg-tó Halászati Kft. egyszerűsített éves beszámolói, melyeket elfogadtak a képviselők.

Az ülésen városrendezéshez és vagyongazdálkodáshoz kapcsolódó előterjesztésekről is szavaztak. Így többek között Tata Építési Szabályzatának módosításáról, ingatlanok jövőbeni hasznosításáról, és egy önkormányzati tulajdonú ingatlan bérlőkijelöléséről. A városban található Vértesszőlősi úti temető a Református Egyházközség, a tóvárosi Szent Imre Plébánia és a város tulajdonában van, s korábban már többször is felvetődött, hogy jó megoldás lenne a területet egy tulajdonos kezébe adni. Az önkormányzat most egy 5 évre szóló részletfizetési lehetőséggel megvásárolja a másik két résztulajdonostól az ingatlant, így annak jövőbeni sorsáról is könnyebben lehet majd dönteni. Emellett a Fényes Fasoron található egy 15 hektáros beépíthető területe a városnak, s mivel jelenleg óriási az igény Tatán újabb lakóépületekre, lakásokra, ezért meghirdetik a területet és keresik a befektetőket, a több mint 450 lakás megépítésére alkalmas ingatlan megvásárlására. Az értékesítéssel kapcsolatos hirdetés hamarosan felkerül a tata.hu weboldalra.

A május utolsó szerdáján megtartott ülésen humánszolgáltatásokhoz kapcsolódóan került napirendre tájékoztató az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról, valamint a Tatai Járási Hivatal tavaly végzett gyámügyi és gyermekvédelmi hatósági tevékenységéről. Az ülés végén többek között beszámoló hangzott el az aktuális Európai Uniós pályázatokról, valamint szavaztak a képviselő-testület 2018. II. félévi munkatervéről is.

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete következő ülését várhatóan június utolsó szerdáján tartja majd.