A koronavírus információs vonal telefonszáma: (06-80) 277-455; (06-80) 277-456

Ülésezett a tatai képviselő-testület

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete április 25-én tartotta soron következő ülését a Városháza dísztermében, ahol ezúttal 21 napirendi pontban született döntés.

A napirendi pontok megtárgyalása előtt Michl József polgármester megemlékezett a közelmúltban elhunyt Cs. Kiss Ernő tatai fafaragó művészről. A városvezető kiemelte: - Cs. Kiss Ernő halála nagy veszteség számunkra, hiszen személye, városunk iránti szeretete és a népművészet, néphagyományok iránti elköteleződése nagyon fog hiányozni, köszönjük, hogy ismerhettük őt, és köszönünk mindent, amit Tatának adott.

Szintén az ülés elején Tata polgármestere köszöntötte Bencsik Jánost, aki nagy fölénnyel nyerte meg az országgyűlési választást Komárom-Esztergom megye 1.sz. választókerületében április 8-án. „Köszönjük neki az elmúlt négy év kemény munkáját, és arra kérjük, hogy Tata továbbra is legyen ott a szívében, s támogassa azokat a fejlesztési elképzeléseinket melyekben eddig is segített minket, hiszen példaértékű ahogyan felkarolja az egész Tatai-medence megújulását” – fogalmazott a városvezető, aki egy, az elmúlt négy év eseményeit megörökítő fotóalbumot ajándékozott Bencsik Jánosnak.

A képviselők munkájukat rendelet-alkotáshoz kapcsolódó előterjesztések megvitatásával kezdték. Ezek között szerepelt egy rendelet-tervezet Tata Város Önkormányzatának a 2018. évi költségvetéséről szóló rendeletmódosításáról. Ez főleg a pályázati összegek, több mint 3 milliárd forint átvezetését jelentette a költségvetésen. Ugyancsak döntés született a sport és a kulturális alapok kiírásáról 2 illetve 3,5 millió forint összegben, az ezekre vonatkozó pályázati kiírások hamarosan megjelennek.

Az ülés folytatásaként került sor a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal és a Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság közötti együttműködési megállapodás felülvizsgálatára, valamint egy beszámolóra a helyi közbiztonság helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről, és az azzal kapcsolatos feladatokról - a beszámoló hamarosan teljes részletességgel megismerhető lesz Tata honlapján. Összességében az adatok alapján megállapítható, hogy a rendőrség hatékony és jó munkát végez, a mutatók mind a közlekedés mind pedig a közbiztonság terén továbbra is pozitívan változnak.

Döntés született a Móricz Zsigmond Városi Könyvtár igazgatói munkakörének betöltésére beérkezett pályázatról is, a vezetői beosztásra egy pályázat érkezett Sinkó Ildikótól az intézmény jelenlegi vezetőjétől, így a képviselők döntésének értelmében újabb öt évre ő nyerte el a megbízást a könyvtár vezetésére. Michl József megköszönte Sinkó Ildikó elmúlt években végzett munkáját, a sikerrel teljesített többletfeladatait, hozzátéve, hogy egy magas színvonalú új könyvtár létrehozását szeretnék megvalósítani a jövőben a korábbi tiszti klub épületében, amelynek megújulása az év második felében kezdődhet meg.

A képviselők áprilisi ülésükön szavaztak a Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. vezérigazgatójának megbízásáról - a város cégét újabb öt éven át Berczelly Attila fogja vezetni. A jövőben bizonyos feladatok átszerveződnek majd a Városkapu életében, emellett pedig újabb, főleg turisztikai jellegű megbízatásokkal bővül majd a Zrt. tevékenységi köre, például a Kőfaragó Ház és a Malomkert működtetésével. Michl József a napirendi pont megtárgyalásakor szintén köszönetet mondott Berczelly Attilának és munkatársainak az elmúlt években végzett magas színvonalú munkájukért.

A képviselők elfogadták a Tatai Városgazda Nonprofit Kft. idei üzleti tervét is. Ezzel kapcsolatban sajtótájékoztatóján Michl József elmondta:- a Városgazda nagyon komoly és nehéz munkát végez, miközben gondot jelent a közfoglalkoztatottak számának drasztikus csökkenése, hiszen az elvégzendő munka mennyisége nem változik. Korábban a rájuk háruló feladatokat 150-200 közfoglalkoztatott végezte, mára a számuk nem éri el az ötvenet. Ez indokolja, hogy a cég életében most egy új időszak indul el: újabb gépeket kell vásárolni melyek kevesebb emberi erőt igényelnek, érdemes elgondolkodni a több műszakos beosztáson, valamint emelni kell a fizetéseket is.

A testületi ülésen a humánszolgáltatáshoz kapcsolódó előterjesztések között kapott helyet a „Gyermekbarát Város” 2018. évi intézkedési tervének meghatározása. A témában azokat a feladatokat, teendőket tekintették át, melyeket a tatai gyerekek érdekében szeretne megtenni a város. A polgármester a témával kapcsolatban hangsúlyozta: - nagyon fontos, hogy gyermekeink egészségesen nőjenek fel, ehhez pedig egyaránt szükség van a sportra és a művészetekre, vagyis a testi-lelki egyensúlyra és harmóniára. Michl József hozzátette, komolyan számítanak az egyházközségekre is, hiszen segítségükkel  egy olyan plusz élményhez juthatnak a legkisebbek, amelyen keresztül megtanulják, hogyan lehet odaadóan egy közösség tagjaként boldog életet élni – mindez kiemelkedő eleme Tata „Gyermekbarát Város” programjának.

A képviselők a Városházán tárgyaltak az Eötvös József Gimnázium fenntartói jogának átadásáról is. Ez egy fontos állomás az intézmény életében, hiszen idén állami fenntartásba kerül, az eddigi fenntartója a Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. volt, a jövőben a fenntartói feladatokat a Tatabányai Tankerületi Központ látja majd el.

Az ülés végén tájékoztató hangzott el a jelenlegi Európai Uniós pályázatokról, a megvalósítás aktuális lépéseiről. Michl József polgármester ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott: - minden testületi ülésen helyet kap egy ilyen beszámoló, hiszen áttekinthető, átlátható és folyamatosan ellenőrizhető módon költjük el az uniós és a magyar állam által adott forrásokat arra, hogy Tata tovább szépüljön és erősödjön.

A munkát képviselői kérdésekkel zárták a Városházán, majd egy informális ülés keretében az érdeklődők tájékoztatót hallgattak meg az Angolkert rehabilitációjának harmadik ütemében megvalósuló Angolkerti Malompark kialakításának tervezett lépéseiről.

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete következő ülését várhatóan május utolsó szerdáján tartja majd.