A koronavírus információs vonal telefonszáma: (06-80) 277-455; (06-80) 277-456

Pályázati kiírás – projektmenedzsment feladatok ellátására

A Tatai Közös Önkormányzati Hivatal 
(2890 Tata, Kossuth tér 1.)

pályázatot hirdet 

projektmenedzsment feladatok ellátására 

(projekt munkatárs, szakmai munkatárs (EFOP), pénzügyi munkatárs munkakörök betöltésére).

A munkajogviszony időtartama:

határozott idejű.

Foglalkoztatás jellege:

teljes munkaidő/részmunkaidő, munkaviszony keretében.

A munkavégzés helye:

Komárom-Esztergom megye, 2890 Tata, Kossuth tér 1.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

pályázatokkal kapcsolatos menedzsment tevékenységek ellátása, projektek megvalósítása, koordinálása, pályázati pénzügyi feladatok elvégzése, adminisztratív tevékenységek.

Pályázati feltételek:

-Magyar állampolgárság,

-Cselekvőképesség,

-Büntetlen előélet,

-Főiskola, felsőoktatásban szerzett műszaki, közszolgálati, jogi, építész, gazdaságtudományi szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok:

-A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 42. §-nak való megfelelést igazoló, érvényes erkölcsi bizonyítvány, a büntetlen előélet és annak igazolására, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt.

-Részletes szakmai önéletrajz.

-Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okirat másolata.

-A pályázó nyilatkozata, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

Önkormányzatnál, vagy gazdasági társaságnál hasonló munkakörben szerzett szakmai gyakorlat.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör 2018. 04. 02. napjától betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 19. napja

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Lakos Zsuzsanna a 06-34/588 696-os telefonszámon nyújt.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal (2890 Tata, Kossuth tér 1) címre történő megküldésével. Kérjük a borítékot  dr. Kórósi Emőke jegyző részére címezni, és a borítékon feltüntetni: „Projektmenedzsment feladatok”.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A kiírásnak megfelelő pályázatokat a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője bírálja el. Az elbírálás eredményéről a pályázók tájékoztatást kapnak. A pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát a pályázat kiírója fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. 03. 30.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A jogviszony létesítésekor 3 hónapos próbaidő kerül kikötésre.

 

(A teljes pályázati kiírás a csatolt mellékletben olvasható.)