A koronavírus információs vonal telefonszáma: (06-80) 277-455; (06-80) 277-456

Köszönet a szociális segítőknek!

A Szociális Munka Napja alkalmából rendezett ünnepséget Tata Város Önkormányzata és a Tatai Kistérségi Társulás november 16-án, a Vakok Állami Intézetének Tatai Rehabilitációs Telephelyén. 

Az Országgyűlés tavaly decemberben döntött arról, hogy november 12-ét, a Szociális Munka Napját munkaszüneti nappá nyilvánítja. Ezen a napon azokra a szakemberekre irányul a figyelem, akik az év minden napján segítik, gondozzák a segítségre szorulókat, és fáradhatatlanul dolgoznak azért, hogy a társadalom befogadó, összetartó és a nehézségekkel küzdő emberekkel szolidáris közösség legyen. A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások területén jelenleg mintegy 93 ezren dolgoznak hazánkban.

Önkormányzatunk a szociális törvény előírásainak megfelelően - a Tatai Járási Hivatal által biztosított ellátások mellett - biztosítja a településen élő szociálisan rászoruló személyek számára a személyes gondoskodáson alapuló ellátások közül a pénzbeli- és természetbeni ellátásokat, szociális alapszolgáltatásokat, valamint a szakosított ellátásokat. A pénzbeli és természetbeni ellátások körében az Önkormányzat támogatást nyújt a lakhatási kiadásokhoz, a beteg hozzátartozó ápolásához, a gyógyszerkiadásokhoz, rendkívüli élethelyzetben a létfenntartáshoz, a téli tüzelő biztosításához. Ezen támogatásokra a 2017. évi költségvetésében közel 50 millió forintot irányoztak elő.

A szociális alapszolgáltatások megszervezésével a járáshoz tartozó önkormányzatok a Szociális Alapellátó Intézményen keresztül nyújtanak segítséget a rászorulók részére saját otthonukban és lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában, valamint egészségi állapotukból, mentális állapotukból vagy más okból származó problémáik megoldásában. Tata városa társulási keretek között látja el a következő szociális alapszolgáltatásokat:

-       étkeztetésben 90-100,

-       házi segítségnyújtásban 40,

-       jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban 100,

-       támogató szolgáltatásban 100,

-       közösségi ellátásban 48,

-       a fogyatékosok nappali intézményében 32,

-       az idősek klubjában 50,

-       a hajléktalanok nappali melegedőjében pedig 30 főt részesít.

Szakosított ellátásban azokat kell részesíteni, akikről az életkoruk, egészségi állapotuk, valamint szociális helyzetük miatt az alapszolgáltatások keretében nem lehet gondoskodni. A Tatai Kistérségi Többcélú Társulás ezt a feladatot a Kistérségi Időskorúak Otthonán, valamint a Szociális Alapellátó Intézmény Hajléktalanszálló intézményegységén, mint éjjeli menedékhelyen keresztül biztosítja. Az éjjeli menedékhely 25 férőhellyel működik, s ez a téli krízis-időszakban kiegészül további 15 férőhellyel. Az időskorúak otthona összesen 156 férőhellyel működik, ebből  97 főt látnak el a Fényes fasori telephelyen, míg 59 főt a Kocsi utcában. Az intézményben általános ápolást igénylő ellátottak száma 96, míg a demens fokozatot megállapító szakvélemény szerint az ellátottak száma 60. A Szociális Alapellátó Intézményben 58-an dolgoznak, az intézmény működéséhez és a biztonságos feladat-ellátáshoz az állami finanszírozáson felül Tata Város Önkormányzata 2017-ben 43 millió forintot irányzott elő költségvetésében.

Az elmúlt időszakban az Almási u. 43. szám alatti hajléktalanszállón egy ún. zsilipszobát alakítottak ki, amellyel egy „nulladik típusú” ellátási formát valósít meg az intézmény, növelve ezzel is a túlélés esélyeit, különösen a téli krízis időszakokban. A szállón ellátottak egészségügyi állapotának megóvása érdekében előfordul, hogy bizonyos személyeket a közösségi együttlétből időlegesen ki kell zárni (fertőzésveszély, önveszélyes-, közveszélyes állapot), de mindezt úgy, hogy közben ők se maradjanak ellátás nélkül.

Az intézmény a költségvetésen belüli átcsoportosítással – az Önkormányzat, illetve a fenntartó Tatai Kistérségi Többcélú Társulás hozzájárulásával – a 2 millió forint összegű állami támogatás 1,5 millió forinttal történő kiegészítésével új gépkocsit is vásárolt feladatainak ellátásához.

Önkormányzatunk a felsorolt ellátások mellett együttműködik és támogatja a városban és térségében működő, szociális feladatokat ellátó civil szervezeteket, amelyek kiegészítik, sokszínűvé teszik ellátórendszerünket. Ezek a szervezetek: - a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, a Magyar Vöröskereszt Tatai szervezete, az Esőemberekért Egyesület, a Mozgáskorlátozottak Komárom-Esztergom Megyei Egyesülete Tatai Sorstársak Klubja, a Szociális Háló Közalapítvány és a Tatai Karitász Csoport. Emellett az Önkormányzat a hajléktalanos és a közfoglalkoztatottak számára megszervezte a mentális lelki segítségnyújtást, egy szakember ezt a feladatot kiscsoportos és egyéni foglalkozás keretében végzi. Az egyéb civil szervezetek valamint az egyházak is jelentősen hozzájárulnak az itt élők mentális és életvezetési problémainak megoldásához, kulturális igényeik kielégítéséhez. Emellett Tatán kapott helyet 2015. novemberében a  rendezvénynek is helyet adó Vakok Állami Intézete Tatai Rehabilitációs Telephelye.

A szociális segítőket a tatai eseményen Michl József polgármester, és Czibere Károly, az Emberi Erőforrások Minisztériuma szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkára köszöntötte. Michl József a helyszínen kiemelte: - az ezen a területen dolgozó szakemberek olyan segítséget nyújtanak, melynek során önmagukból kell átadniuk valamit ahhoz, hogy a másik ember élete megváltozzon. Ez egy nagyon izgalmas, de egyben rendkívül nehéz munka is, amely egész embert kíván. A polgármester hozzátette: - Nagyon jó dolog az, hogy a középiskolásoknak kötelező az érettségi megszerzéséhez 50 órás közösségi munkát végezniük, és minél jobb lenne, ha ezt az időt szociális területen töltenék el, mert így testközelben segíthetnek a rászorulóknak, és ha ezt megteszik, más emberekké válnak.

A kormány kiemelt célja, hogy erkölcsileg és anyagilag is támogassa az ágazatban dolgozókat, ezért 2018-ra az átlag bruttó kereset 60-62 százalékkal fog emelkedni a 2013-as bérekhez képest, az átlag bruttó bér a szociális szférában 2017-re 212 ezer forintra emelkedett, jövőre pedig 233 ezer forintra nő. Emellett támogatják a területen dolgozók lelki egészségének megőrzését, szupervíziót, személyiségfejlesztő foglalkozásokat tartanak országszerte, s megújul a szociális ágazat képzési, továbbképzési programja is. A projekt célja, hogy visszaadják a szakma rangját, elősegítsék a munkatársak megbecsülését és önbecsülését, valamint biztosítsák a szakmai megújulás lehetőségét.

Czibere Károly a tatai ünnepségen elmondta: - Minden szociális problémával küzdő embert vissza kell vezetni a társadalomba. A szociális munka napjának legfontosabb üzenete az, hogy a gyógyulás, a gyógyítás csak a helyi társadalomba való visszaágyazottságon keresztül történhet, mert csak ez, vagyis a kötődés adja meg a reményt a gyógyulásra. Az államtitkár az ágazatban zajló fejlesztések kapcsán kiemelte: - Fontosak az ellátások, de csak a helyi közösség megtartó ereje képes a sérüléseket és sebeket begyógyítani. Minden fejlesztés halott kő marad, ha nincsenek azok a szakemberek, akik felkészültek, elkötelezettek, erősen motiváltak, a munkát hivatássá, a szolgáltatást pedig szolgálattá nemesítik, s az ellátást minőséggé alakítják át.  

Az intézményvezetők javaslata alapján, kiemelkedő munkájukért a helyszínen külön is köszöntöttek hat szakembert. A Szociális Alapellátó Intézmény részéről: Horváth Erzsébetet, Sárközi Enikőt és Sáfrán Irént, míg az Idősek Otthonától: Izbéki Istvánnét, Kovács Anitát és Strauszné Bojti Andreát.

Az ünnepségen közreműködött Jenei Márta, valamint a Magyarock Dalszínház két művésze, Szekér Anna és Balogh Attila.

Gratulálunk az elismerésben részesült szakembereknek, és a kistérség minden szociális területen dolgozó munkatársának. Kívánunk munkájukhoz jó egészséget, sok erőt, és köszönjük fáradhatatlan munkájukat!