A koronavírus információs vonal telefonszáma: (06-80) 277-455; (06-80) 277-456

Pályázati felhívás – családsegítő munkakörbe

A Szociális Alapellátó Intézmény (Tata)

pályázatot hirdet CSALÁDSEGÍTŐ munkakörbe.

A közalkalmazotti jogviszony helye: SZAI Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Tata, Deák F. u. 5.

Ellátandó feladat: Tata és a tatai járás településein családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás.

Pályázati feltételek:

       -Főiskola, felsőfokú szociális végzettség,

       -magyar állampolgárság,

       - büntetlen előélet,

       -cselekvőképesség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

-szakmai önéletrajz,

-szakképesítést igazoló dokumentumok másolata,

-90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,

-pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagába foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.      

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. október 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Majorosi Mónika igazgató-helyettes nyújt, a 06-34/586-328 -as telefonszámon.