Az aradi vértanúkra emlékeztünk

Tata Város Önkormányzata és a Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. szervezésében október 6-án délután az aradi vértanúk tiszteletére rendeztek koszorúzással egybekötött megemlékezést Tatán a Fenyő-téri emlékoszlopnál, melyet a Szövetség Tatáért Alapítvány kezdeményezésére Cs. Kiss Ernő fafaragó alkotott 2013-ban.

A helyszínen Bencsik János mondott ünnepi beszédet. Az országgyűlési képviselő kiemelte: - Katonaemberekre emlékezünk, akik különbséget tudtak tenni a jó és a rossz között, akik ismerték a régi törvényt: hogy létrehozni jobb és értékesebb, mint valamit elfogyasztani, tönkretenni. Tisztában voltak azzal, hogy a meglévőt, a sajátot mással megosztani becsületesebb dolog, mint mástól bármit elvenni, és azzal, hogy emberéletet elvenni csak különösen indokolt esetben lehet. Azért voltak képesek minderre, mert tisztességgel szolgálták saját közösségüket, felelősséget vállaltak ha kellett, de alapvetően érző férfiemberekként képesek voltak arra is, hogy szeressenek. Ezeknek a katonaembereknek a tartását, a viselkedését, a mindennapokhoz való hozzáállását kell ízlelgetnünk nekünk magunknak is. Bencsik János hangsúlyozta: - A kérdés mindig saját magunk felé irányul, hogy képesek vagyunk-e tisztességgel viseltetni egymás iránt, a feladatainkat felelősen felvállalva elvégezni, és képesek vagyunk-e arra a minimális érzületre, a szeretetnek arra a megnyilvánulására, amely egyben tud egy közös cél, a magyar szabadság érdekében tartani.

Az ünnepi műsorban közreműködött Petrozsényi Eszter színművész, a Menner Bernát Zeneiskola fúvószenekara Belső Máté vezetésével, a Kenderke Református Alapfokú Művészeti Iskola, valamint a Tatai Református Gimnázium tanulói.

Az ünnepség után a Kapucinus Templomban Benkó Attila, győri kórházlelkész celebrált szentmisét az aradi vértanúkért.