Közérdekű adatok igénylése

Az információs önrendelkezési jog és az információszabadság biztosítása érdekében a személyes adatok védelméről és a közérdekűés a közérdekből nyilvános adatok megismeréséről és terjesztéséről szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) rendelkezései alapján a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal.(a továbbiakban: Adatközlő) a közérdekűadatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendje az alábbiakban kerül meghatározásra.