A koronavírus információs vonal telefonszáma: (06-80) 277-455; (06-80) 277-456

FELHÍVÁS A BÍRÓSÁGI ÜLNÖKÖK JELÖLÉSÉRE

Értesítem Tata város polgárait, hogy 2015. áprilisában sor kerül városunkban is a Tatai Járásbíróság ítélkezési munkáját segítő bírósági ülnökök választására. A választást megelőzi az ülnököknek javasolt személyek jelölése.

 

Ki jelölhet ülnököt ?

 Azon nagykorú magyar állampolgár, aki a bíróság illetékességi területén lakóhellyel rendelkezik,

 Azon egyesület, amely a bíróság illetékességi területén tevékenykedik,

 Azon helyi önkormányzat, amely a bíróság illetékességi területén működik.

 Pedagógus ülnököt a bíróság illetékességi területén működő alapfokú és középfokú nevelési-oktatási intézmények tantestületei jelölik.

 

Kit jelölhetnek ülnöknek ?

 aki 30. életévét betöltötte, magyar állampolgár, de még a 70. életévét nem érte el,

 nem áll a cselekvőképességet érintő gondnokság, vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt, továbbá büntetlen előéletű és nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt sem.

A jelölésnek – melyet formanyomtatványon kell beadni - tartalmaznia kell a jelölt elfogadó nyilatkozatát is továbbá azon hatósági erkölcsi bizonyítványt, mellyel a jelölt igazolja büntetlen előéletét.  A tatai bírósági ülnökök személyére vonatkozó jelöléseket az erre szolgáló formanyomtatványon, elfogadó nyilatkozattal és a hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal együtt 2015. április 10-ig kérjük eljuttatni a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal címére. E-mailon, telefaxon a jelöléseket nem áll módunkban elfogadni.

A hatósági erkölcsi bizonyítványhoz szükséges nyomtatvány postahivatalban történt megvásárlását, majd kitöltését követően az ülnökjelöltnek kell a kérelmet postai úton eljuttatni az igazolást kiadó szervhez. A jelölésre szolgáló formanyomtatvány, valamint az elfogadó nyilatkozat iratmintája munkaidőben beszerezhető a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal szervezési csoportjánál (Tata, Kossuth tér 1.sz. I.em.118.szoba, telefon: 588-641) ahol az ülnökök jogaira és kötelezettségeire vonatkozó tájékoztató megismerhető, továbbá munkatársaim készségesen adnak tájékoztatást az ülnökválasztással kapcsolatos egyéb kérdésekről.

A formanyomtatvány, valamint az elfogadó nyilatkozat iratmintája, az ülnökök jogaira és kötelezettségeire vonatkozó tájékoztató továbbá letölthető az önkormányzat honlapjáról - www.tata.hu - is.

A Tatai Járásbíróság ítélkezési munkáját segítő bírósági ülnökök megválasztásáról Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete az áprilisi ülésén dönt.

 

T a t a , 2015. március 8.

 

MICHL JÓZSEF

TATA VÁROS POLGÁRMESTERE