A koronavírus információs vonal telefonszáma: (06-80) 277-455; (06-80) 277-456

Dupla előnyt jelent a szakma

Nagy gondot jelent a fiatalok tanulásában, hogy sokan ragaszkodnak a sima érettségihez, amely viszont buktatókat is rejthet magában. Amennyiben nem tudnak bekerülni felsőfokú tanintézménybe, akkor kénytelenek szembenézni a rideg ténnyel: szakma nélkül roppant nehéz az elhelyezkedés.

 

Vámosiné Illés Márta, a tatai munkaügyi kirendeltség vezetője nem egyszer figyelmeztetett már erre a jelenségre. Nemrégiben közöltük lapunkban felhívásukat, amelyből kiderült, hogy rengeteg szakma betöltetlen a térségben.

Tatán két olyan potenciális középfokú oktatási intézmény van, ahol vagy szakmát, vagy szakmát érettségivel együtt lehet szerezni. Az egyik a Bláthy Ottó Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, amely nem állami fenntartású oktatási intézmény, alapítványi keretek között (az önkormányzat által létrehozott Szakmai Képzésért Közalapítvány), de a város támogatását is élvezve működik. Mit tesz, mit tehet a Bláthy-középiskola a szakképzés területén? Pozsgai Zoltán igazgató elöljáróban leszögezte, hogy állam jó gazda módjára igyekszik saját berkein belül megoldani a szakképzést.

A Bláthy vezetése viszont jól tudja, hogy erre nem minden területen lesz képes. Ezért azokon a területeken, ahol a gazdaság a jól képzett munkaerőre tart igényt, fejleszt. Továbbképzi pedagógusait, fejleszti gépparkját és tárgyi eszközeit.

– A mintegy 700 diákot foglalkoztató iskolánk vezetése büszke arra, hogy szinte minden évben van egy-két kolléga, aki a meglévő mellé újabb diplomát szerez, ezzel pedig a képzés színvonalát emelik – ismertette Pozsgai Zoltán.

– Jól felszerelt tanműhelyeinkben adottak a gyakorlati képzés tárgyi feltételei. Ezen kívül több mint 100 céggel, vállalkozással állunk. kapcsolatban, ahol a diákjaink tanulószerződés keretében vesznek részt a gyakorlati képzésben. 2015. szeptember 1-től a magyar szakképzés területén valamennyi szakmában megkezdődik a duális képzés, mely azt jelenti, hogy a szakmát tanulók gyakorlati képzése a vállalkozói szférában történik tanulószerződéses keretek között. Tehát a Bláthy-középiskola már évek óta ezen a területen is az élen járók közé tartozik. Az sem mellékes, hogy a tanulószerződéssel rendelkező diákok ösztöndíjban részesülnek, melynek összege akár a havi 40 000 forintot is elérheti. A kiemelt szakmákban – hegesztő, szerszámkészítő és villanyszerelő – tanuló diákok a tanulmányi eredménytől függően plusz állami ösztöndíjban is részesülnek, melynek összege további 30 000 forint is lehet. Így, egy végzős szakmunkástanuló – megfelelő szakirány esetén – akár hetvenezer forintos havi jövedelemhez is juthat.

– Diákjainkkal mintegy 55 pedagógus foglalkozik, csaknem ötven százalékuk kifejezetten szakmai tárgyakat oktat – folytatta ismertetőjét Pozsgai Zoltán. – A szakiskolai képzésben a 8. osztályt végzetteknek 2015 szeptemberétől a következő szakok indítására kaptuk engedélyt: hegesztő, karosszérialakatos, villanyszerelő, elektromos gép- és készülékszerelő, hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő, járműfényező. A szakközépiskolai képzésben a következő ágazatokban indíthatnak évfolyamot: gépészet, (CAD-CAM irány), közlekedésgépészet (autószerelő irány), villamosipar és elektronika (elektrotechnikai technikus irány), rendészet és informatika.

A Bláthy-középiskola további lehetőségeiről is beszélgettünk. Ezek szerint négy év után érettségit, majd további egy év alatt szakmai vizsgát is lehet tenni. A szakközépiskolában jól teljesítők az érettségit követően a felsőoktatásban is folytathatják tanulmányaikat. A Bláthyból a diákok mintegy 15-20 százaléka jelentkezik egyetemre vagy főiskolára. – Amennyiben szakmai irányban tanulnak tovább a diákok, az egyetemen komoly előnyt jelentenek a szakmai ismeretek. Hogy a szakközépiskolából érkezők már tudnak tervező-programot használni, vannak szakmai alapismereteik, a hallott előadások anyagát tudják mihez kötni. A felsőoktatásból való esetleges kiesésük után sem fenyegeti őket a munkanélküliség, vagy a betanított munka, hiszen piacképes szakmával rendelkeznek – hangsúlyozta az igazgató. – A Bláthyban a szakközépiskolai és a szakiskolai képzésben szerzett képesítések biztos megélhetési alapot jelentenek. Tehát dupla előnyt jelenthet a szakma megszerzése.