A koronavírus információs vonal telefonszáma: (06-80) 277-455; (06-80) 277-456

Új lendületben a Jávorka

A térségben, ha valaki a Jávorka-nevet hallja, a tatai mezőgazdasági szakképző iskolával azonosítja. Ez nem véletlen, a hetven éves múlttal rendelkező intézmény, bár nehéz időket is megélt, újra népszerű, kedvelt középfokú iskola.

Az Új úti épületben beszélgettünk Szeifert István igazgatóval. Az intézmény sok fenntartó-váltás után 2013 augusztusától a Földművelésügyi Minisztériumhoz került. A tárcának több támogató kezdeményezése, segítségnyújtása történt az iskolák felé. A mezőgazdaságot ismét húzó-ágazattá kívánják fejleszteni, szorgalmazzák az utánpótlás-nevelést.

Itt is duális képzés folyik, ami azt jelenti, hogy a tanulók szakmai, elméleti ismereteiket a szakképző iskolában sajátítják el, gyakorlati oktatásuk pedig a gazdálkodó szervezeteknél zajlik, így versenyképes szaktudást szerezhetnek.

-Kilencedik osztály második felében a diákok gyakorlati tudásukról szintvizsgát tesznek. Aki ezen a vizsgán átmegy, annak egy külső helyszínen, termelő tevékenységet folytató üzemben kell eltöltenie a gyakorlati idejét. Ez heti két-három napot jelent a tanulóknak – tájékoztatott Szeifert István.

Az iskolában érettségi adó, valamint szakmát adó képzést lehet választani. Az érettségizők már a négy év alatt is kapnak szakmai oktatást, szaktárgyból is tesznek érettségit. Erre épül a technikusképzés, mely egy éves, ezt követően általános mezőgazdász és élelmiszeripari technikusként végezhetnek a tanulók. Aki még tovább szeretne menni, az szaktechnikussá válhat plusz egy év tanulást követően. A kínált szakmák: pék, cukrász, dísznövénykertész, virágkötő-virágkereskedő, mezőgazdasági gépszerelő-javító, gazda-biogazda. S most újonnan meghirdették a halász-haltenyésztő szakot is, ez országos beiskolázást jelent. Saját traktoros képzést működtetnek, tanulóik kedvezményesen szerezhetik meg a T és a B kategóriás jogosítványt.

- A nálunk végzettek nagy része elhelyezkedik, ráadásul a szakmájában. A jávorkás diákok megtanulnak dolgozni, s ezt a rátermettséget az élet más területein is kamatoztatják - mondta Szeifert István.

A Jávorkának saját tangazdasága, pékműhelye van, itt a gyerekek az adott munkafolyamatot megtanulják, a gépeket üzemeltetik, dolgoznak a földeken. Jellemzően Tata környékéről jönnek, s van néhány Fejér és Pest megyei is. A vidékiek számára kollégiumot biztosítanak. Szükség van a felkészült munkaerőre a mezőgazdaságban is, itt megalapozhatják a jövőjüket. Tavaly volt hetven éves az iskola, s rendkívül sok érdekes programot szerveztek.

- Volt diákjainkat hívtuk meg, akik elismert szakemberek lettek. Jó szívvel jöttek vissza, s beavattak minket például a pálinkafőzés, sajtkészítés rejtelmeibe, a borászatba, talajtani ismeretekbe. Az egyik volt diákunk a kertészeti egyetem rovartani tanszékének vezetője, ő is rendkívül érdekes dolgokat mesélt. Tanulóink láthatták: innen elindulva messzire lehet jutni, ha valakiben megvan a szorgalom, a tudás, az akaraterő – ismertette Szeifert István.

 

Nagy múltú intézmény

 

A tatai mezőgazdasági képzés a tizennyolcadik századig vezethető vissza. Szencről piarista papokat hívtak Tatára és gazdasági iskolát alapítottak a mai Eötvös-gimnázium elődjeként. Eszterházy Miklós egy rövid ideig ún. "Lovagiskolát" működtetett. Ennek tananyagában szántóföldi és szőlőművelési ismereteket is oktattak. 1905-ben Tata községállami támogatással Gazdasági Népiskolát nyitottk. A 10-15 éves fiúk gazdasági, az ugyanilyen korú lányok háztartási ismereteket kaptak. A két világháború között ezüst- és aranykalászos tanfolyamokat szerveztek. A Jávorka Sándor Mezőgazdasági Szakközépiskola jogelődje a Téli Gazdasági Iskola volt. Ebből alakult a három éves képzési idejű Mezőgazdasági Technikum, s ebből a szakközépiskola. A jelenlegi szakközépiskola épülete csak 1944 óta áll a mezőgazdasági képzés szolgálatában. Jávorka Sándor nevét 1963-ban vették fel. Az első szakközépiskolai osztály 1965-től indult.

A '60-as évek első felétől a Gödöllői Agrártudományi Egyetem gyakorló iskolájaként működött. Az intézménynek gondja van arra is, hogy a szakmai ismereteknél többet nyújtson. Az osztályfőnök vezetésével rendszeresen végzünk ún. pénzes munkát, hogy tanulóink a szülők megterhelése nélkül, belföldi és néha külföldi kirándulásokat tehessenek. Az Országos Szakmai Tanulmányi Versenyeken is rendszeresen indulnak, sokszor igen nagy sikerrel. Ugyancsak szép eredményeket tudnak felmutatni a biológiai témájú Kitaibel-versenyeken.