25/2014. (XII.18.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról