A koronavírus információs vonal telefonszáma: (06-80) 277-455; (06-80) 277-456

A testvérbarátság hosszú időre szól - jeles évfordulókat ünnepelt a város

Testvérbarátságok évfordulóját ünnepelte a város három napon keresztül. Tata és Gerlingen huszonöt, Szőgyén tizenöt és Szováta tíz éve tartja a testvérkapcsolatot, mely mindegyik részről töretlenül fejlődik. Ehhez a szép jubileumhoz méltóan a négy település együtt emlékezett meg a maguk mögött hagyott évekről. A hármas évfordulónak a Tatai Sokadalom szolgált hátteréül.

 

 

A Vaszary János Általános Iskola tornacsarnokában zajlott az a nagyszabású ünnepség, melynek keretében Gerlingen, Szőgyén és Szováta jeles képviselői kaptak kitüntetéseket a tatai önkormányzattól.

 

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testülete ebben az évben Erich Gscheidle urat, a gerlingeni városi hivatal vezetőjét Tata Város Zsigmond király díja elismerésben, Gerlingen városát „Tata Városáért” kitüntetés arany fokozatában részesítette Berényi Kornélia, Szőgyén község könyvtárosa Tata Város Díszpolgára kitüntetést kapta, Konterman Lászlót, Szőgyén község volt alpolgármesterét „ Tata Város Díszpolgára” címmel tüntette ki a Tata és Szőgyén közötti testvértelepülési kapcsolatok kiszélesítése és elmélyítése érdekében végzett szervezőmunkája elismeréseképpen. Smidt Róbert szőgyéni fafaragót „ Tata Város Díszpolgára” címmel tüntette ki Tata város művészeti értékeinek a felvidéki népi alkotóművészet sajátos eszközeivel való gazdagításáért. Molnos Ferenc szovátai tanácsos urat önkormányzatunk „Tata Város Díszpolgára” címmel tüntette ki a Tata és Szováta közötti testvérvárosi kapcsolat fejlődésének új lendületet adó munkája és személyes elkötelezettsége elismeréseképpen.

 

 

Berényi Kornéliára azonban még egy meglepetés várt: Répás Zsuzsanna, nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkártól vehette át a külhöni magyarságért díjat. Ezt a kitüntetést Magyarország miniszterelnöke a kisebbségekért végzett kimagasló közéleti, gazdasági, tudományos, kulturális és oktatási tevékenység elismeréseképpen adományozza. Répás Zsuzsanna helyettes államtitkár.

 

A Vaszary sportcsarnokban elsőként Michl József polgármester köszöntötte a megjelenteket. Elmondta, hogy Tata városa az elmúlt évszázadok során számtalan nehézséggel küzdött, ám az itt élők – úgy tűnik – jobban hittek a barátságban, a másokhoz való igaz és jó szándékban mint a veszekedésben.

- Az elmúlt negyed században a testvérvárosi barátságok kialakítása jelentette a város nemzetközi kapcsolatait. Gerlingen városa már hatvan esztendeje gondoskodik a Magyarországról kitelepített magyar svábok boldogabb életéről. Szőgyén nem felejtette el a Tatára hatvankét éve kitelepített családjait. Az erdélyi Szováta pedig az a hely, ahol Tata szeretete egyre többekben természetessé válik. Köszönet jár mindannyiuknak ezért! – hangsúlyozta Michl József.

 

A testvértelepülések polgármesterei szintén ünnepi beszédben emlékeztek meg az elmúlt időszakról, s a személyes, civil és sportéletben kialakult kötelékekről. - Nekünk, gerlingenieknek sokat jelent Tata, s minden erőnkkel azon vagyunk, hogy a kontaktus gyermekeink és unokáink számára is megmaradjon – emelte ki Georg Brenner gerlingeni polgármester. Szőgyénből dr. Szász Attila polgármester osztotta meg gondolatait a jeles évfordulón: - Mindannyian tudjuk, hogy Tata és Szőgyén kapcsolata nem tizenöt évvel ezelőtt kezdődött. A nagyobbik testvér szeretetét érezzük minden egyes találkozás alkalmával, s az összetartozás érzése erősödik bennünk ilyenkor – fejtette ki dr. Szász Attila. Szováta részéről Molnos Ferenc tanácsos szólt az egybegyűltekhez, aki Péter Ferenc polgármester üdvözletét is átadta. - Mi annak idején azért választottuk az együttműködés útját, mert kíváncsiak voltunk egymásra, s örömmel fedeztük fel az otthonosságot. Már a város nevének hallatán erősebben dobban a szívem, s ha ide jövök, úgy leltározok, mint gazda a birtokán, hiszen közöm van ehhez a városhoz – nyomatékosította Molnos Ferenc.

 

 

 

Pénteken a testvérvárosi delegációk fogadására több irányból is indultak a tataiak. A Gerlingenből, Ausztrián keresztül kerékpárral érkezőket Michl József polgármester, Horváthy Lóránt alpolgármester, a hivatal munkatársai és lelkes tatai biciklisták várták Hegyeshalomban a határon szintén kerékpárral, s Tatáig együtt tekertek. A Szőgyénből jövőket pedig Komáromban várták, s az összes biciklis Nagyigmándon találkozott, innen mindenki együtt érkezett a tatai Kastély térre. Itt pedig már várta őket a sokadalmi menet, mely a református templomból indult. A kenderkések rögtönzött táncbemutatója és finom italok és frissítők várták a megfáradt kerékpárosokat.