A koronavírus információs vonal telefonszáma: (06-80) 277-455; (06-80) 277-456

Köszönet a gerlingeni befogadóknak

Michl József országgyűlési képviselő a parlamentben legutóbbi hozzászólásában a Németországba kitelepítettekre emlékezett. Köztudott, hogy az 1946-48 közötti időszakban a kormány szovjet nyomásra legalább száznyolcvanötezer németajkú lakost fosztott meg magyar állampolgárságától, ingó és ingatlanvagyonától, s a romokban heverő Németországba űzte őket.

 

Néhány éve elteltével 1949-ben már létre is hozták az LDU-t, a Magyarországról kitelepített németek szervezetét.

- Az egyesület céljaként a honfitársi összetartozás érzésének és a hazai kulturális örökség megtartását, valamint a Magyarországról kitelepített németek közötti barátság ápolását, a kulturális, szociális és gazdasági haladás elősegítését fogalmazta meg. Ezeket a célkitűzéseket többek között találkozóikkal, üzleti összejövetelekkel, könyvtárak berendezésével, archívumok létrehozásával, kiadványokkal, tagok részére történő tanácsadással érhették el. Az alapítók 1951-ben elhatározták, hogy a szövetséget közismertté teszik, fölvállalva továbbra is német identitásukat, ugyanakkor a Magyarországgal közös történelmüket is magukénak vallva – részletezte a képviselő a korai körülményeket.

 

Később megalakultak a szövetség helyi és körzeti szervei. Így jött létre a gerlingeni szervezet is. (A szövetség alapító tagjai: Hans Sauter, Gerog Taffener, Simont Güntntert voltak.) A gerlingeni szervezet alapítása 1952-ben, azaz hatvan évvel ezelőtt történt. Gerlingen Stuttgart melletti kisváros, a környékére sok német ajkú magyar honfitársunkat telepítették ki.

Az idén 25 éve, hogy Gerlingen Tata testvérvárosa lett. Ebben az esztendőben a gerlingeni LDU folyamatos megemlékezéseket tart a Magyarországról történő kitelepítésekről, rendezvényekkel, kiállítással, kiadvánnyal és természetesen magyarországi kirándulásokkal teszik ezt.

Georg Brenner polgármester úr az LDU 60 évéről készült kiadványban így fogalmaz:

„Kemény és nehéz idők voltak, amikor az első kitelepítettek a második világháború után a falunkba érkeztek. El kellett hagyniuk szülőföldjüket. Egy új létet kellett felépíteni egy új hazában. De ez nekik nagyon gyorsan sikerült. Szorgalommal, összetartással, életörömmel és vendégszeretettel kiérdemelték a gerlingeniek elismerését. Az élettapasztalatuk és az öntudatuk vitte előre a közösség fejlődését. Gerlingen 1958-as várossá avatása és a polgárok erős közösségének fejlődése elképzelhetetlen lett volna nélkülük. Mindenki büszke lehet erre a fejlődésre. Köszönettel őrizzük a „régi” hazának az emlékét a városi múzeumban. Az LDU 60 éves szövetsége jelentős szerepet játszik a város történetében.”

 

Az elmúlt hétvégén rendezték meg Gerlingen várossal közösen az 57. svábbált. Ezen ötszáz vendég tapsolhatott a hazánkból érkező zsámbéki, nemesnádudvari fellépőknek, de természetesen szerepelt a gerlingeni hagyományőrző néptáncegyüttes is.

Michl József köszönetét fejezte ki német barátainknak a támogatásért, amit a Magyarországról kitelepített német honfitársaink érdekében tettek és tesznek.

- De természetesen köszönet jár nekik azért is, amit elsősorban a testvérvárosi kapcsolatokon keresztül Magyarország megerősödéséért tesznek napjainkban befektetéseikkel, a hazai sváb települések támogatásával, a kapcsolatok építésével. A testvérvárosi kapcsolatok erősítése mindannyiunk érdeke a továbbiakban is – hangsúlyozta Michl József.